• Exkurzie a výlety

    •  

     ORAVSKÝ PODZÁMOK

     Dňa 13. júna 2019 sa žiaci dvoch tried – 7.A a 8.A spolu s p.uč. Vienerovou a p. uč. Čechvalom vybrali do oravského kraja za históriou jedného z najkrajších hradov - Oravského podzámku. Prostredníctvom šikovnej sprievodkyne sa dozvedeli zaujímavé informácie nielen o vlastníkoch hradu, ale aj o živote ich poddaných a vojska obývajúceho tento hrad. Sprievodkyňa ich  previedla cez zámocké miestnosti, mučiareň, nádvorie. Nazreli i do etnografickej a prírodovednej expozície. Niektoré miesta a zákutia sa im zdali povedomé vďaka tomu, že sa tu nakrúcali rozprávky ako Kráľ drozdia brada, Princezná a žobrák, Sokoliar Tomáš či Láska na vlásku. Dokonca sa na hrade nakrútila i prvá čiernobiela verzia filmu Dracula z roku 1922. Práve kvôli všetkým týmto informáciám si výletníci museli vyšľapať niečo cez vyše 600 schodov. Myslím však, že to za to stálo. Nielenže sa na hrade príjemne schladili, ale môžu sa popýšiť i tým, že navštívili  dominantu oravského regiónu, ktorá je dnes centrom záujmu nielen mnohých turistov, ale i filmárov.

                                                                                                   Mgr. Z. Vienerová

     *******************************************************************************************

      

      

     Exkurzia 6.A na hrad Devín a do Bratislavy

     Dňa 12.6.2019 žiaci 6.A triedy s p. uč. Fabokovou a p.asistentkou  Augustínovou podnikli  exkurziu do okolia Bratislavy.

     V tento deň sme teoretické vyučovanie nahradili zážitkovým a ráno o 8:00 sme vyrazili autobusom smer Bratislava-Devín.

     Naším prvým cieľovým miestom bolo more. V skutočnosti sme ho však už nezastihli, zmeškali sme ho tak o 14-16 miliónov rokov. Zostal z neho len pieskový útvar Sandberg, súčasť Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla. Z náučnej tabule sme vyčítali, že  v tejto geologicky  unikátnej lokalite sa v pradávnej minulosti nachádzalo more. Potvrdzujú to nálezy mnohých  skamenelín ulitníkov, lastúrnikov, žraločích zubov, kostnatých rýb, pozostatky korytnačiek, veľrýb a iné zaujímavosti. Mohli sme si užiť piesok a v predstavách sa preniesť v čase na morskú pláž. Zo Sandbergu sme videli v diaľke siluetu hradu Devín, ktorý bol druhou zastávkou  našej expedície.

     Po príchode na hrad sa nás ujal sympatický mladý lektor, sprítomnil nám históriu hradu - dávnu i nedávnu. Radi sme sa pokochali nádhernou panorámou sútoku Dunaja a Moravy a pohľadom  sme zablúdili aj do susedného Rakúska. Niekoľko žiakov využilo možnosť vyskúšať si streľbu z luku a rôzne stredoveké hry, iných zaujali obyvatelia hradu - milý oslík Silver a ovečky.

     Z hradného areálu  sme  devínskym  nábrežím Dunaja prešli do prístavu, kde nás čakala loď s kapitánom. Počas romantickej plavby do Bratislavy nám svieži riečny vetrík nôtil melódiu Na krásnom modrom Dunaji.

     V Bratislave sme pod Mostom SNP nastúpili do autobusu  a príjemne unavení letným slnkom sme sa vydali na cestu domov...

     Kedy pôjdeme na ďalšiu exkurziu?

     Mgr. Alexandra Faboková

     FOTOALBUM

     *******************************************************************************************

     Výlet do Trenčína

      

     My – tretiaci – sme išli dňa 11. 6. 2019 na koncoročný výlet do Trenčína. Najprv sme si prezreli Trenčiansky hrad. Robili sme tam rôzne aktivity – lúštili tajničku, rozoznávali sme sušené bylinky. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o hrade. Za odvahu a múdrosť nás pasovali za dvorné dámy a rytierov. Odmenou pre nás boli nákupy v hračkárstve a kníhkupectve a sladká zmrzlina. Najväčšia zábava bola v lanovom parku na Brezine. Každý z nás si vyskúšal prejsť lanovú dráhu. Nebolo to vôbec ľahké. Zabavili sme sa aj pri bungeerunningu a lukostreľbe. Výlet sme si užili a spokojní a šťastní sme sa vrátili domov.
     FOTOALBUM                                                                                                                                                                  Žiaci 3. B

     *******************************************************************************************

     Exkurzia do Kremnice

     V stredu 5. júna 2019 sa vybrali štvrtáci a piataci zo ZŠ s MŠ Podolie na exkurziu do historického mesta Kremnica. Najprv sme navštívili Štôlňu Andrej, kde nás pán sprievodca vyzbrojil prilbami s čelovkami, obliekli sme si oranžové plášte proti kvapkajúcej vode a vyrazili sme do studeného podzemia. Dozvedeli sme sa zaujímavosti o práci baníkov v minulosti, nahliadli na zlatú žilu v hornine a banícky bufet. V mincovni sme si mali možnosť pozrieť krátky film o procese výroby mincí, nahliadnuť do výroby a vidieť mechanizmus práce historických strojov aj v súčasnosti. Celú exkurziu sme zakončili fotkou pri tabuli označujúcej stred Európy a vydali sa spokojní na spiatočnú cestu. 

     Mgr. Denisa Schindlerová

     FOTOALBUM

     *******************************************************************************************

     Exkurzia k 100. výročiu prijatia Martinskej deklarácie

      

     Dňa 23. októbra 2018 sa výber žiakov zo 7.A, 8.A, 8.B, 9.A zúčastnil literárno - historickej exkurzie v Martine. Akcia bola čiastočne venovaná výročiu vzniku ČSR (Martinskej deklarácii). Prvou zastávkou bolo Slovenské národné múzeum Martin, v ktorom nás aktívna pani sprievodkyňa oboznámila s históriou dedinského života Slovákov v 19. a 20. storočí. Prezreli sme si zaujímavé expozície venované tomuto obdobiu. Čiastočne poinformovala aj o Martinskej deklarácii. Druhou zastávkou bol Národný cintorín, na ktorom sme hľadali hroby význačných Slovákov.  Potom nás už čakala len cesta domov. Musím pochváliť žiakov za  vzorné správanie sa aj počas cesty autobusom.
      

     Mgr. Bohumil Čechvala

     FOTOALBUM

     *******************************************************************************************

      

     Poznávacia exkurzia do Prahy

      

     Vo štvrtok, 4. októbra o pol piatej ráno sme sa opäť vybrali na jesenné potulky svetom. Teda nie až tak svetom, ale len do susednej Českej republiky, obhliadnuť Prahu.

     Počasie nám prialo, a tak sme si plnými dúškami užívali starobylé centrum spolu s jeho atrakciami. Na pražskom hrade nás čakala sprievodkyňa Katka Ganobčíková, vďaka ktorej sme sa nebáli, že sa stratíme.  Obhliadli sme si okolie hradu, chrám sv. Víta a prešli na Karlov most. Všade nás obklopovalo plno turistov a z uličiek na námestí sa na nás hrnula vôňa pražských trdelníkov. Neodolali sme a kúpili na „koštovku“. Presne napoludnie sme už stáli pod orlojom a pozreli si ho v plnej zrekonštruovanej paráde.

     Potom sme nakúpili drobné suveníry a hor sa do múzea voskových figurín. Nafotili sme sa s hviezdami, ale mali sme možnosť zapojiť aj do riešenia hlavolamu. Niektorým sa to podarilo, iným nie. No a po 15:00 sme už zvedavo čakali pred múzeom zmyslov. A veru oplatilo sa. Videli a skúsili sme, ako je to podľahnúť optickým klamom. Urobili sme zaujímavé fotografie, presvedčili sa, že nie čo oko vidí je aj skutočne pravdivé.

     Pochodili sme veľa, ale prišiel čas na návrat domov. Všetko sa nám vydarilo a opäť sme si odniesli krásne zážitky, fotky a spomienky.  Ďakujem našej sprievodkyni Katke Ganobčíkovej, pani učiteľke Zemkovej a všetkým žiakom, ktorých nebolo treba zbytočne upozorňovať.

     RNDr. Daniela Maráková, organizátor exkurzie

     FOTOALBUM

     *******************************************************************************************

      

     Interaktívna exkurzia Oživené učebnice

      

     Dňa 2. 10. 2018 sa výber žiakov z 5. A a 6. A zúčastnil pod dozorom Mgr. Bohumila Čechvalu a Mgr. Alexandry Fabokovej exkurzie do Bratislavy. Múzeum mesta Bratislava v rámci projektu "Oživené učebnice" pripravilo pre žiakov základných škôl špeciálnu interaktívnu výstavnú expozíciu zameranú na spropagovanie múzeí. Po dlhej ceste, spôsobenej zápchami, sme pred desiatou dorazili na miesto. Hneď sa nás ujali lektorky múzea. Zaujímavou hravou formou sa naši žiaci oboznámili s múzeom ako inštitúciou zameranou na uchovávanie a sprístupňovanie predmetov z minulosti širokej verejnosti. Žiaci sa dozvedeli, ako sa predmety do múzea dostávajú, ako sa reštaurujú, zapisujú údaje o nich. Po dvoch hodinách zaujímavostí nás čakala ešte cesta pešo na hrad. A práve vtedy sa počasie zhoršilo, preto žiaci len v rýchlosti videli Dóm sv. Martina, Michalskú bránu, kde je múzeum zbraní..V rýchlosti si prezreli hradné nádvorie, pokúpili suveníry a pred nami bola už len cesta domov.

     Mgr. Bohumil Čechvala

     FOTOALBUM