• Akcie v šk. roku 2017/18

    •  

     Slávnostné otvorenie školského roka 2017/18

     V pondelok 4. septembra 2017 sa celá naša podolská komunita žiakov, učiteľov, nepedagogických zamestnancov školy, rodičov stretla po dlhých 65 prázdninových dňoch  pred budovou našej školy. A prečo? Nuž aby sme znovu niektorí po prvýkrát a niektorí už po štyridsiaty začali písať ďalšiu kapitolu svojich životov, ktorú hodláme v tomto šk. roku opäť naplniť poznaním, aktivitou a činorodosťou. 

     O 8.00 hod. sa otvorili všetky vstupy do budovy školy a dolná chodba sa v momente zaplnila. Slávnosť otvorenia šk. roka prebehla tento raz na chodbe, pretože obec Podolie realizuje veľkú rekonštrukciu kultúrneho domu. 

     Slávnosť začala štátnou hymnou, ktorú sme si spolu zaspievali. Ojoj, niektorí sme už pozabudli na 2. slohu hymny, ale určite to doladíme na hodinách hidobnej výchovy. Nasledovala trošku rozpačitá báseň v podaní Magdalénky.

     Slávnosť moderovala naša p. zástupkyňa RNDr. Daniela Čechvalová Maráková. Nasledovali príhovory p. starostky Mgr. Anny Čechvalovej, p. predsedníčky RZ Ing. Adriany Gašparíkovej a  p. riaditeľky RNDr. Janky Schreiberovej.

     Po príhovoroch zaznela pieseň v podaní našich detských spevákov Davida, Kristínky, Peťky a Evky a za hudobného doprovodu učiteľov  "Hej, do školy".

     Po pesničkovom vstupe nám p. zástupkyňa predstavila nových i starých zamestnancov školy, uviedla triednych učiteľov. 

     Po nej sa žiaci 2. až 9. ročníka odobrali do tried na prvé triednické hodiny a na chodbe už prišli na rad naši prváčikovia. Prihovorila sa im aj ich rodičom znovu p. riaditeľka. P. zástupkyňa prečítala rozdelenie prváčikov do tried a triedne p. učiteľky Mgr. Miriam Hanzlíková a Mgr.  Gabriela Hercegová ich vítali, značili visačkou a obdarovali pamätným listom, od pani starostky dostali darček - svoju prvú knižku s farbičkami.

     Po tejto krásnej slávnosti sa aj prváci odobrali  do svojich tried, kde zazneli prvé pokyny pre deti aj rodičov k nasledujúcim dňom.

     FOTOALBUM Z AKCIE

     *****

      

     Chemická show

      

     Vo štvrtok 21. septembra 2017 našu školu opätovne navštívili  pracovníci nadácie Škola hrou a predviedli žiakom 1. aj 2. stupňa druhú časť svojej „Chemickej show". 

     Žiakom boli zábavnou formou predvedené nielen chemické ale aj fyzikálne pokusy, napr. kúzlo s vodou.

     Niektoré pokusy si mohli žiaci sami vyskúšať:

     • vyrobili si mydlo,
     • loptičku „skákalku“,
     • chrlili oheň,
     • lovili polymérové guľôčky
     • na záver s veľkým nadšením strieľali z dymového dela.

      

     Žiaci sa opäť presvedčili, že chémia vôbec nemusí byť nudná.

     Mgr. Jarmila Bohovicová
      

     FOTOALBUM

     *****

     Podolský atletický päťboj

     2. ročník súťaže pre okolité školy o pohár

     V stredu 27. septembra 2017 sme na našej škole už po druhý raz zorganizovali atletickú súťaž pod názvom „Podolský atletický päťboj“. Do druhého ročníka sa zapojilo o jednu školu viac ako vlani, teda 6 škôl: Podolie, Čachtice, Odborárska Nové Mesto n/V, Považany a po prvýkrát prišla aj družobná škola Strání a škola z Brezovej pod Bradlom, čomu sme sa veľmi potešili. Oproti vlaňajšku sa nezúčastnilo Moravské Lieskové. Organizačne súťaž pripravil náš telocvikár p. uč. Bobocký, výsledky spracúvala p. riaditeľka Schreiberová a o ozvučenie a tiež rozhodovanie na diaľke sa postaral p. uč. Schreiber. Na ostatných stanovištiach pomohli s organizáciou disciplín učitelia z hosťujúcich škôl, za čo im patrí naša vďaka. Pre športovcov bol pripravený čajík, diplomy, sladké odmeny a hlavne víťazný pohár. Žiaci našej školy prišli v rámci niektorých hodín pozrieť na súťaž a povzbudzovali tak, že skoro škola spadla ;-)

     Súťažné disciplíny boli:

     1. Beh na 60 m,
     2. Skok do diaľky,
     3. Hod kriketovou loptičkou, vrh guľou (iba starší žiaci),
     4. Skok do výšky,
     5. Beh 1000 m pre chlapcov, 800 m pre dievčatá
     .

     Súťažilo sa v štyroch kategóriách: mladší žiaci a žiačky, starší žiaci a žiačky.
     Každá škola mohla nominovať do každej kategórie maximálne 3 žiakov, čo využila každá škola a tak v súťaži bojovalo za každú školu 12 žiakov, teda sme mali 72 športovcov za družstvá a dokonca aj pár športovcov mimo súťaž.

     Tento rok sme súťaž časovo zvládali oveľa lepšie ako vlani a taktiež počasie nám vyšlo na jedničku.

     Pre žiakov bola  súťaž veľkou výzvou. Všetci žiaci museli nastúpiť vo všetkých piatich disciplínach a ukázať, v akej kondícii sa nachádzajú, aké športové a atletické zručnosti ovládajú a aké výkony dokážu dosiahnuť. Do každej jednej disciplíny museli žiaci nastúpiť v čo najväčšom nasadení, aby dosiahli čo najlepší výkon, keďže práve ten sa bodoval. Nebodovalo sa umiestnenie v disciplíne, ale práve výkon bol smerodajný. Množstvo žiakov sa presvedčilo, že to vôbec nie je jednoduché a pri poslednej disciplíne siahali takpovediac na dno svojich síl. V závere, po poslednej vytrvalostnej disciplíne už všetci čakali na celkové vyhodnotenie, ktoré bolo veľkou záhadou počas celých pretekov.

     Nakoniec to dopadlo nasledovne:

     • Na 1. mieste skončila a pohár si odniesla ZŠ z Brezovej pod Bradlom, ktorej družstvo získalo spolu 17.254 bodov.
     • Na 2. mieste sa umiestnila naša družobná škola ZŠ a ZUŠ Strání s počtom bodov 15.498 bodov.
     • Na 3. mieste skončila susedná škola ZŠ ŠST z Čachtíc s počtom bodov 14.847 bodov.

      

     Druhým „rekordmanom“ v kategórii chlapcov sa stal Jaroslav Karvay z Čachtíc s počtom bodov 2254.

     Druhou„rekordmankou“ v kategórii dievčat sa stala Lucia Černoková z Čachtíc s počtom bodov 1831.

     A tu môžete nahliadnuť do propozícií a výsledkových listín, či pozrieť na fotkách priebeh a výkony.

      

     *****

      

     PODOLSKÝ DUATLON 

     a

     MAJSTROVSTVÁ ŠKOLY V CEZPOĽNOM BEHU

      

     Vo štvrtok  28. septembra 2017 sa konala na našej škole tradičná akcia - Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu a okrem toho aj nová súťaž - Podolský duatlon, ktorý mal žiakov preveriť okrem behu aj v jazde na bicykli. Aj v tomto roku sme túto akciu uskutočnili v rámci 3.ročníka Európskeho týždňa športu. Účelom Európskeho týždňa športu je propagácia športu a pohybových aktivít po celej Európe. Jeho cieľom je inšpirovať ľudí k pravidelnej pohybovej aktivite a vytvoriť podmienky a príležitosti v každodennom živote ľudí, aby viac cvičili.

     Školské majstrovstvá zahájili najskôr naši prvostupniari, ktorí súťažili v 4 kategóriách, zvlášť chlapci a zvlášť dievčatá. Dve kategórie najmladších prvákov a druhákov bežali 600 metrov, starší tretiaci a štvrtáci zabehli 900 metrov. Všetkým zúčastnením patrí veľká pochvala, lebo sa snažili odbehnúť svoju trať čo najrýchlejšie ako vedeli.

     Potom nastúpili na trať žiaci druhého stupňa. Najskôr sa bežal cezpoľný beh, ktorého sa zúčastnilo 43 žiakov rozdelených do štyroch kategórií. Mladšie dievčatá mali tento rok trať dlhú 1 300 m, staršie žiačky behali spolu 1 600 m, no a chlapci aj mladší, aj starší bežali po spoločnej trati, ktorá mala dĺžku 2 200 m. Takmer všetci podali zodpovedný výkon, čo sa odzrkadlilo aj na ich časoch. Ako každý rok, aj tento sa museli nájsť žiaci, ktorí si pomýlili beh s prechádzkou po poľnej ceste.

     Všetkým bežcom (nie chodcom) vyslovujeme uznanie, že trať zvládli a spravili niečo pre svoje zdravie. 

     Po behu nasledoval DUATLON. Nová súťaž pre našich žiakov, ktorá ich mala preveriť v dvoch disciplínach - beh a jazda na bicykli. Duatlonu sa celkovo zúčastnilo 34 žiakov, z toho 5 dievčat z 5. a 6. ročníka. Súťažilo sa v troch kategóriách - dievčatá, starší žiaci a mladší žiaci. Okrem toho sa súťažilo aj o celkového víťaza, ktorý získal pohár za najlepší dosiahnutý čas. Získať ho mohol každý.

     Ako to celé prebiehalo? Žiaci sa postavili na štart a najskôr ich čakal beh dlhý 640 m, po behu si museli nasadiť prilbu, sadnúť na bicykel a po náročnom poľnom teréne „odšľapať“ na bicykli 4 850 m. Ten potom odložili, zhodili z hlavy prilbu a pokračovali opäť v behu rovnako dlhom 640 m.

     Celkovým víťazom duatlonu sa stal s časom 17:47 min. Oliver PISCA z 9.A. Takže už teraz môžu všetci žiaci trénovať na budúci ročník, aby tento skvelý výkon prekonali.

     Veríme, že sa žiakom táto nová súťaž zapáčila a v budúcom roku sa jej zúčastní väčšina žiakov.

     Mgr. Rastislav Bobocký

     Fotky z akcie:

      

     Výsledkové listiny:

      

     *****

     Najzaujímavejšie podujatie školských knižníc

     „Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity“

      

     Dňa 23.10.2017 sa na našej škole už po tretíkrát uskutočnilo podujatie Najzaujímavejšie podujatie školských knižníc. Tento školský rok bolo zamerané na osobnosť Milana Rastislava Štefánika.

     Do tejto akcie sa zapojili učitelia spoločensko-vedných predmetov spolu so žiakmi 6. ročníka. Tí už v predstihu absolvovali exkurziu na Mohylu Milana Rastislava Štefánika na Bradle, navštívili i rodný dom Štefánikovcov v Košariskách, kostol, cintorín a múzeum.

     Program sa niesol v duchu hodností, ktoré M. R. Štefánik získaval za svoje zásluhy (vojak – poručík – plukovník – generál). Úlohou žiakov bolo získať jednotlivé hodnosti po splnení daných úloh. Traja učitelia boli oblečení vo vojenskom kostýme a takto celý deň žiakov doprevádzali. Časový harmonogram bol rozdelený do piatich vyučovacích cyklov:

     1. hodina: (7:40 – 8:10): Žiaci získavajú základné informácie

     1. MIESTO konania: knižnica
     1. Privítanie žiakov, učiteľov („plukovníčka“ Mgr. V. Zemková)
     2. Prezentácia o M.R. Štefánikovi („poručík“ PaedDr. Ľ. Kiko)
     3. Rozdelenie do skupín (žiaci si losovali číslo skupinky. Bolo vytvorených 7 skupín po 3-4 žiakov)
     4.  Udelenie hodností – VOJAK (žiaci si na výchovných predmetoch niekoľko dní vopred vyrábali výložky, ktoré v tento deň dostali).

     2. hodina: (8:20 – 9:00) Hľadaj odpoveď...

     1. Osobnosť M. R. Štefánika - študenta
     2. MIESTO konania: kmeňová trieda
     3. Žiaci získali s hodnosťou „vojak“ pracovný list, ktorý bol zameraný na čítanie s porozumením, vyhľadávanie informácií, selekciu informácií dôležitých od menej dôležitých...
     4. Pomôcky: tablety, vyhľadávanie a orientovanie sa v médiách, práca s IKT. Žiaci pracujú v skupinkách. Po dokončení úloh majú krátku prestávku a tí, ktorí úlohu zvládli, získavajú hodnosť „poručík“.
     5. Táto úloha bola pre žiakov zvládnuteľná. Všetci získali hodnosť „poručík“.

     3. hodina: (9:30 – 10:30) Hľadaj v mape... (6.A) Štefánik - cestovateľ

     1. Osobnosť M. R. Štefánika - cestovateľa
     2. MIESTO konania: kmeňová trieda
     3. „Plukovníčka“ RNDr. D. Maráková – učiteľka geografie, si pre žiakov pripravila prácu s mapou a vyhľadávanie informácií. Žiaci sa postupne mali posúvať po mape podľa krajín, ktoré navštívil Štefánik a vypracovávať jednotlivé úlohy.
     4. Išlo o zložitejšiu a časovo náročnejšiu činnosť, kde niektoré trojčlenné skupinky úlohy nezvládli.
     5. Víťazné skupinky získali hodnosť „plukovník“.

     4. hodina: (11:00 – 11:40): Vlastná tvorba... (6.A) Štefánik - umelec

     1. Osobnosť M. R. Štefánika – umelca
     2. „Poručík“ Mgr. B. Čechvala – učiteľ slovenského jazyka a literatúry so žiakmi „bojoval“ na fronte s názvom „vlastná tvorba“. Bola to najnáročnejšia časť dňa a bola venovaná tvorbe vlastných textov na tému: Moje Slovensko, Prečo tak Štefánik miloval svoju zem? (žáner si žiaci mohli vybrať sami).
     3. Niektoré skupinky vypracovali veľmi pekné básne a opisy osobnosti M. R. Štefánika.
     4. Zvíťazili tri skupiny, ktoré získali hodnosť „generál“.

     5. hodina: (11:50 – 12:30): Origami...

     1. Osobnosť M. R. Štefánika - letec
     2. Záverečnú časť aktivít sme ukončili čítaním piktogramov a ručnej práci – výrobe malých lietadielok podľa návodov. Žiaci boli dosť unavení a táto posledná bojová úloha bola pre nich veľmi motivačná. Žiaci sa zapájali, niektorí učili svojich spolužiakov výrobe stíhačiek a lietadielok z papiera, ktoré ich naučili starí rodičia.

     Môžem povedať, že aktivity, ktoré žiaci v tento deň i týždne vopred absolvovali, im navždy ostanú zapísané v ich hlavičkách. Vďaka tomuto podujatiu sa žiaci dozvedeli nesmierne veľké množstvo informácií o osobnosti M. R. Štefánika a zážitkovým vyučovaním sa s touto osobnosťou našich dejín takmer „osobne“ zoznámili.

     Ďakujeme za možnosť zorganizovať takéto podujatie. Bolo pre nás nesmierne obohacujúce vytvárať ho, premýšľať nad možnosťami ako sprostredkovať postavu M. R. Štefánika žiakom 11-12 ročným, ako im umožniť, aby sa o tejto osobnosti dozvedeli čo najviac informácií.

     Mgr. Veronika Zemková

     24. 11. 2017 sme dostali mailom výsledky projektu. Do projektu sa zapojilo 243 škôl. 19 škôl bolo z hodnotenia vyradených, určovalo sa poradie pre 224 škôl. Naša škola skončila na 18. mieste spolu s niekoľkými ďalšími, celkovo boli školy rozdelené do 50 priečok. Získali sme 106 bodov zo 150 bodov. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným žiakom aj učiteľom.

     FOTOALBUM

     *****

     Deň plný vitamínov

      

     Posledný  piatok pred jesennými prázdninami sa niesol v znamení zdravej výživy. Všetci prvostupniari začali tento deň netradične projektovým vyučovaním. Prvú hodinu si vo svojich triedach navodili príjemnú vitamínovú atmosféru, v ktorej pokračovali po prestávke v telocvični.

     Tam nás už čakala zamestnankyňa firmy Plantex z Veselého. Zaujímavo nám porozprávala o rôznych odrodách jabĺk, ktoré sme mohli aj okoštovať. Každú výnimočnú chuť jabĺčka sme zapili výbornými ovocnými šťavami. 

     Po krátkej prestávke sme spievali, tancovali, súťažili, lúštili tajničku a hravou formou sa rozprávali o vitamínoch. Na záver sme kolážou vytvorili krásne druhy ovocia a zeleniny, o ktorých sme v skupinách vymýšľali básničky. Všetky aktivity sa tvorili v zmiešaných družstvách prvákov až štvrtákov.

     Piatkové dopoludnie sme ukončili krásnou piesňou „Ovocníčkovia“.

     Mgr. Renáta Trpíšková

     Jeden foťáčik sa vybral domov na jesenné prázdninmy, takže nám chýbajú fotky z aktivít. Dodáme až po prázdninách. Zatiaľ si môžete pozrieť foto z prednášky a ochutnávky.

      

     FOTOALBUM

      

     *****

     Kurz ľadového korčuľovania


     Pre prvákov a druhákov našej školy bol týždeň od 6. 11. 2017 do 10. 11. 2017 výnimočný. Každý deň sa naši najmenší školáci po 1. vyučovacej hodine vybrali na zimný štadión do Nového Mesta nad Váhom, kde si zdokonaľovali pod vedením skúsených inštruktorov zo športového klubu Penguin Nové Mesto nad Váhom svoje schopnosti na ľade.

     Mnohí začínali ako „nekorčuliari“, ktorí sa po pár hodinách zmenili na obratných a šikovných korčuliarov. Pani učiteľky len s obdivom sledovali, ako sa ich žiačikom nesmierme darí. Každý deň robili veľké pokroky. Robili nám nesmiernu radosť a boli sme na nich veľmi hrdé.

     Tréneri našich školákov veľmi chválili za disciplínu a húževnatosť. Posledný deň si všetci zaslúžili krásny diplom a malú sladkosť. Boli sme na Vás veľmi pyšné. Ste úžasní!!!

     Mgr. Renáta Trpíšková

     FOTOALBUM 1. DEŇ
     FOTOALBUM 3. DEŇ
     FOTOALBUM 5. DEŇ
     VIDEO 3. DEŇ

     *****

     BESEDA O PERU

     V utorok 7. 11. 2017 sa v 5A a 6A na hodinách geografie besedovalo. Besedu viedla Mgr. Irena Michalčíková, bývalá riaditeľka a učiteľka našej družobnej školy ZŠ a ZUŠ Strání, ktorá osobne viackrát cestovala do Peru, štátu Južnej Ameriky. Čo všetko sa deti na besede o Peru dozvedeli, o tom sa môžete prečítať nižšie.

     FOTOALBUM

     Vyberáme z názorov žiakov:

     Zistil som, že Peru je veľmi pekný štát. Veľmi sa mi ľúbila pamiatka Machu Picchu. Nádherné boli hlavne stavby, ako ich vedeli presne vymerať. Zistil som, že tam sú ešte dva kmene indiánov, jeden z nich boli Inkovia a ľudia sa modlili k malým bohom, ktorí mali na sebe batôžky s jedlom a verili na všelijakých bohov. Aj aké mali krásne vzory na šatách. Bolo to nádherné.

      

     Daniel Miklo 5.A

     V jeden obyčajný deň 7.11.2017 k nám prišla pani učiteľka Irena Michalčíková porozprávať o štáte Peru. Naučil som sa veľa nových informácií. Mohli sme si vyskúšať aj oblečenie, čo majú v Peru. Podľa mňa to bolo strašne zaujímavé. Vôbec som sa nenudil. A najviac, čo ma zaujalo, bolo, že do štátu Peru sa Slovensko zmestí 26 krát. Bavili sme sa o pamiatke Machu Picchu.

     Dávid Hájek, 5.A

     V utorok 7.11. prišla pani učiteľka Irena Michalčíková, bývalá riaditeľka našej družobnej školy v Strání porozprávať o jej výlete v Peru. Dozvedel som sa, že Peru je štát v Južnej Amerike. Do Peru by sa zmestil povrch Slovenska 26x. Obyvateľstvo Slovenska by sa zmestilo 5x. V roku 1492 prišiel Krištof Kolumbus do Južnej Ameriky, ale myslel si, že prišiel do Indie, tak miestnych obyvateľov pomenoval Indiáni (Inkovia). V Peru sa hovorí španielsky. Je tam pamiatka Machu Picchu (makču pikču). Miestne zviera v Peru je lama. Na besede sa mi veľmi páčilo.

     Dávid Moravčík, 5.A

     V utorok 7.11 k nám prišla pani učiteľka Irena Michalčíková zo Strání porozprávať o krajine Peru. Dozvedeli sme sa od pani učiteľky veľa. Napríklad: Táto krajina sa nachádza v Južnej Amerike. Jej let trval približne 18 hodín. Peru má približne 31 miliónov obyvateľov. Hlavné mesto Peru je LIMA. Do štátu Peru sa naša krajina zmestí až 26 krát. Ich typické zviera je lama. Ich štátny jazyk je španielčina. Je to druhá najväčšia krajina v Južnej Amerike. Rozprávala nám aj o pamiatke Machu Picchu. Priniesla nám aj ukázať pár vecí : látku, šále….. Beseda sa vydarila a určite som sa toho veľa naučila.

     Ester Igazová, 5.A

     Beseda o Peru bola super, ani na chvíľu som sa tam nenudila. Najviac sa tam mi páčila pamiatka Machu Picchu. A ani tie domčeky nemali chybu. Peru má 30 mil. obyvateľov a Slovensko má len 5 miliónov, rozlohou by sa zmestilo 26-krát do Peru. Cesta tam trvá približne 19 hodín. Peru je štát, ktorý sa nachádza v Južnej Amerike. Pani učiteľka nám doniesla ukázať  šály, deku, trpaslíka, na ktorom bol zavesené peniaze, cestoviny, koreniny, a pončo, v ktorom chodili Inkovia aj cez zimu. Niektorí dediči Inkov stále žijú v Peru. V Peru stavajú ľudia hore na skalách, aby ich more nezaplavilo.

     Katarína Slížová, 5.A

     Na besede ma zaujalo, že v Peru nemajú toľko škôl a že na Machu Picchu udržovali poriadok. Nevedela som, že na Machu Picchu sú lamy a že obyvatelia nosia také oblečenie.

     Juliána Jamborová, 6.A

     Na prednáške sa mi páčilo aj to, že fotky neboli stiahnuté z internetu. Najviac sa mi páčilo Machu Picchu, že tam bolo všetko z kameňa a tie vysoké schody, kde nebolo zábradlie, Taktiež sa mi páčilo, že tam neboli žiadne odpadky. Tak isto sa mi páčili tie chrámy.

     Karin Puváková, 6.A

     Mňa zaujalo mesto Cusco, ktoré bolo vo veľmi veľkej nadmorskej výške a že niektoré deti ani nechodia do školy, lebo by im cesta trvala 2-3 hodiny.

     Alica Burzová, 6.A

     Zaujalo ma to, ako Indiáni postavili a ukryli Machu Picchu a ako dlho tam už stojí. Ale nepáčilo sa mi to, že tam bolo iba Machu Picchu a žiadne pralesy a tak podobne.

     Adam Zemko, 6.A

     Po besede sa mi zdá, že Peru je nádherná krajina. Veľmi sa mi to páčilo. Zaujalo ma, že majú mesto Cusco vo výške 3000 m n.m., čo je vyššie ako Gerlachovský štít. V Cuscu je veľa krásnych chrámov a palácov.Machu Picchu je krásne veľké kamenné mesto, parádne je na tom to, že ľudia tam vôbec nevyhadzujú odpadky, vážia si pamiatky. Beseda sa mi páčila, niekedy by som tam chcel ísť.

     Samuel Hutta, 6.A

      

     *****

     DETI NA NETE

     Podľa dostupných prieskumov v súčasnosti stále viac detí uprednostňuje hry na počítači pred hraním sa vonku s kamarátmi, každé štvrté dieťa je ohrozené závislosťou a takmer tretina detí natáča spolužiakov a kamarátov v nepríjemných situáciách. 

     Naša škola chce svojich žiakov učiť zodpovedne sa správať s modernými komunikačnými technológiami a preto sa naša škola zapojila do projektu Deti na nete. Oslovili sme autorov projektu a pre deti z tried 5A, 6A, 7A, 7B zorganizovali besedy v utorok 28. 11. 2017. Lektorkou na besedách bola Mária Tóthová Šimčáková, detská psychologička a zároveň garantka projektu, známa aj z televíznych obrazoviek a konferencií. Besedy prebiehali bez pedagogického dozoru. Deti absolvovali workshopy na tému Deti a moderné komunikačné technológie. Žiaci sa dozvedeli viac o bezpečnom správaní sa na internete, pozitívnom využití technológií a o zodpovednom prístupe pri fotografovaní či hraní hier. V diskusii vyjadrili svoje názory a skúsenosti s témami, ktoré sú súčasťou ich každodenných životov. 

     Veríme, že otváranie týchto tém je veľkým prínosom pre naše deti a ich formovanie. Viac informácii sa môžete dozvedieť na stránke www.detinanete.sk (napr. Desatoro pre technologické rodičovstvo)

      

     Po besedách sa naše informatičky pýtali žiakov: 

     Čo si si zapamätal z tejto besedy???? Čo ti beseda dala, čo ťa zaujalo?

     A tu je výber z odpovedí detí:

     Mali sme besedu a p. učiteľka informatiky sa ma opýtala: ,,Čo ti dala táto beseda?´´

     Dala mi to, že na internete si máme dávať veľký pozor, aké stránky otvárame, kde dávame osobné údaje a kde sa prihlasujeme. Za každým, kde sa prihlásime, sa na konci odhlásime, inak sa na mojom účte môže stať niečo nemilé. Vždy si dávaj pozor, keď sa chceš prihlásiť, či je to tá pravá stránka, hlavne na lište, kde sa dáva web adresa, lebo stránka môže vyzerať tak isto ale sú to hackeri pokiaľ sa web adresa nezhoduje s pravou. Neposielaj fotky a statusy, že ste na dovolenke keď nikto nie je doma, lebo keď prídete domov, nájdete niektoré zlé veci resp. nenájdete.   

     Marek Kriššák, 7A

       ******************************************************************************************************************

     • Nie je dobré na internet dávať až príliš osobné veci, ako napríklad, že nie som doma a som na dovolenke v Chorvátsku, lebo vás niekto môže okradnúť.
     • Nemôžem fotiť ľudí a dávať fotky na internet bez ich povolenia.
     • Dávať si pozor na lákavé reklamy, lebo aj nevinná reklama môže urobiť veľké problémy.
     • Kam sa raz prihlásim, odtiaľ sa mám aj odhlásiť.
     • Bol raz jeden chlapec, ktorý pre celú triedu nahrával hudbu na USBčka a to pre celú školu. Tak prišla k nim domov internetová polícia a zhabala im počítač. Vtedy platil zákon, že ľudia si mohli stiahnuť veci pre vlastnú potrebu. Ale teraz to neplatí. Čo si teraz stiahneme, po nejakom čase to máme odstrániť.
     • Nedovoľujte hackerom, aby vám pomáhali v nejakej hr,e keď v mobile máte nejaké osobné veci, napríklad kartu vašich rodičov.
     • Keď niekde zadáte svoje telefónne číslo, môžu vám začať vyvolávať neznáme čísla a bude sa vám odčítavať kredit.
     • Dávať si pozor na stránky, z ktorých si sťahujem nejaké veci. Čo ak je to falošná stránka a dostanem do počítača vírus?
     • Je potrebné mať v počítači minimálne jeden antivírus a keď sa nám do počítača dostane nejaký vírus, tak ho čím skôr  odstrániť.
     • P. psychologička hovorila o jednom hackerovi menom Wizard. Nejaký čas bol hackerom, ale potom sa stal človekom, ktorý pomáha ľudom s nejakými problémami na internete.

     Strýček Juraj, 7A


     ******************************************************************************************************************

     • Zistil som, že si mám dávať ešte väčší pozor na internete.
     • Viem, že kracknuté veci sú nezákonné, napríklad pesničky, hry, filmy.
     • Na Faccebook máme dávať iba normálne fotky a nehovoriť informácie, kde sme.
     • Musím si dávať pozor na každú sociálnu sieť napr: snapchat, twitter, instagram.
     • Dávať si pozor na profily, ktoré nepoznám a nikdy neviem, že kto za tým profilom je.
     • Nefotím cez hodiny učiteľku ani učiteľa a vôbec to nedávam na sociálne siete.
     • Nehovorím, s kým som na fotke, keď si to neprajú a hanbia sa.
     • Vždy sa musím odhlásiť z e-mailu, pretože iní spolužiaci môžu písať za mňa.
     • Neklikám na zaujímavé ponuky a neuverejňujem svoje telefónne číslo.
     • Nedvíham cudzie čísla, ktoré nepoznám. 

     Adam Radič 7.A

     ******************************************************************************************************************

     • Zistil som, že kracknuté veci sú  nezákonné,  napr.: pesničky, filmy.
     • Vždy sa musím zo svojho gmailu odhlásiť, lebo by sa mi do môjho konta mohli dostať iní ľudia.
     • Zistil som, že na sociálnych sieťach  napr.: Facebook  fotky, kde sa nachádzam, mohli by ma vykradnúť.
     • Nikdy nemám zadávať svoje tel. číslo  do nejakej súťaže môže to byť podfuk.
     • Na Facebooku nemám písať všelijaké blbosti, ľudia sa odo mňa veľa dozvedia.
     • Nikdy nehovorte číslo na karte inému človekovi, môže to hacker.
     • Pani psychologička nám hovorila o kyberšikane.
     • V jednom videu bolo hovorené o tom ako jeden chlapec požiadal hackerov, aby mu pomohli, ale namiesto toho mu brali peniaze z maminej alebo otcovej platobnej karty.
     • Je dobré mať antivírus, aby sa nám nedostal do počítača vírus.

     Šimon Pollák, 7A

     ******************************************************************************************************************

     • Mali sme besedu deti na nete. Pani psychologička nám hovorila o internete a o jeho  hrozbách.Pýtala sa nás, ako sa dorozumievame na internete napr. facebook, Messenger, gmail.
     • Ukazovala nám stránku deti na nete a pozerali sme videá o nebezbečenstvách. V nich účinkoval hacker Wizard.
     • Vo videách som sa naučil, že nemám četovať s neznámymi ľuďmi, lebo môžu zistiť, kde bývame a kam chodíme do školy.
     • Nemám si robiť srandu z iných a posmievať sa im a dať to na internet alebo niekoho odfotím a fotku upravím dám na net. Hovorila nám, že nemáme byť veľa na mobiloch a viacej sa máme hrať  vonku.
     • Na mobile by sme mali byť 1 hodinu, ale mi to nedodržujeme. Páčilo sa mi, že sme pozerali videá a vysvetľovala nám, ako sa na tom internete máme správať.
     • Na sociálnych sieťach sa musím správať slušne, lebo aj keď niečo napíšem a vymažem, tak sa to uloží.

     Samuel Hutta, 6A

     ******************************************************************************************************************


     • Naučil som sa,  ako net môže ublížiť.
     • Zapamätal som si, že sa máme vždy odhlásiť z emailu.
     • Páčili sa mi videá o tom Wizardovi.
     • Zdalo sa mi divné, že tá pani doniesla nejaké slúchadlo a nič o ňom  nerozprávala.
     • Zaujalo ma, že niektoré deti sú na nete skoro stále.
     • Niektoré deti na nete sú hackeri.
     • Máme tráviť kratší čas na nete.
     • Neodpisujem ľuďom, ktorých nepoznám.
     • Nemáme chodiť na stránky, ktoré sú nevhodné.

     Adam Zemko, 6.A

     ******************************************************************************************************************


     •  Naučil som sa, že deti majú byť na internete 1 hodinu.
     •  Nemáme si písať s ľuďmi, ktorých nepoznám.  
     •  Nedohadovať sa na stretnutie s cudzími ľuďmi.  
     •  Neklikať na všelijaké reklamy.    

     Jakub Brestovský, 6A

     ******************************************************************************************************************


     • Nemáme písať cudziemu človeku osobné údaje.
     • Nemáme veriť všetkému, čo na internete vidíme a čítame.
     • Dozvedel som sa, že deti by mali byť asi hodinu na počítači.
     • Dozvedel som sa, že keď sa niekde prihlásime, tak sa vždy musíme odhlásiť.
     • Nemáme klikať na všelijaké reklamy.
     • Nemáme si dohadovať stretnutia s cudzími ľuďmi cez internet.

     Peter Círa, 6A

     ******************************************************************************************************************


     • naučil som sa, že internet je hocijaký
     • páčilo sa mi video s tým divným típkom
     • zapamätal som si, že na nete sú hackeri
     • mám sa odhlasovať z facebooku, gmailu
     • nemáme hrať Roblox
     • nemáme veriť všetkému, čo vidíme na internete a odpisovať cudzím osobám
     • máme tráviť menej času na nete

     Juraj Kriššák, 6A

     ******************************************************************************************************************


     • Naučil som sa že máme dodržovať autorské práva a máme sa vždy odhlásiť z účtu.
     • Zapamätal som si, že máme byť jednu hodinu na počítači a že sú na internete hackeri.
     • Nemáme odpovedať na správy cudzím ľuďom a dávať osobné údaje.
     • Páčili sa mi videá, ktoré nám pani psychologička púšťala.

     Matúš Moravanský, 6.A

     ******************************************************************************************************************


     • Nemáme veriť všetkému, čo si na internete prečítame.
     • Nemáme klikať na nijaké reklamy.
     • Nemáme písať cudzím ľudom
     • Naučil som sa, že máme byť cez deň hodinu na internete.
     • Naučil som sa, že keď sa prihlasujeme na sociálne siete,  musíme sa vždy odhlásiť, pretože sa nám môže nabúrať do gmailu alebo facebooku hacker.
     • Nemáme si dohodovať stretnutie s cudzími ľuďmi.

     Patrik Uhlík, 6A

     ******************************************************************************************************************

     Pani psychologička, ktorá nám v utorok 28.11. 2017 hovorila o deťoch na nete , upozornila nás na to, že väčšina socialných sieti je od 13 rokov, ale aj to že keď chceme niekoho odfotiť musíme mať súhlas jeho a občas aj jeho rodiča.  Na stránke deti na nete si môžeme pozrieť videa s dobrými radmi s hackerom Wizard ktorý vám povie mnohé príbehy ktoré nájdete v oddelení tínedžer.

     Lukáš Čuchran, 5.A

     ******************************************************************************************************************

     V utorok 28.11.2017 sme mali parádnu besedu. Aj počas tejto prednášky bolo super a naučila som sa veľa nového o internete. Prednášala nám pani psychologička, ktorá nám ukazovala aj pár videí, ktoré nám vysvetlila. Porozprávala nám, že keď niekoho odfotíme tak si musíme vypýtať povolenie. Táto téma bola pre tínedžrov na sociálnych stránok. Pripomenula nám, aby sme sa odhlasovali zo sociálnych stránok lebo sa vám tam niekto nabúra.

     Saša Augustínová, 5.A

     ******************************************************************************************************************

     Dňa 28.11. 2017 nás navštívila pani psychologička. Rozprávala nám o:

     • Ako máme správne používať internet,
     • máme sa  správať slušne, disciplinovane, nemáme        písať vulgárne veci ,nadávky a podobne,
     • aby sme nenaleteli na internete a zlé veci,
     • nemáme fotiť ľudí ktorý nechcú aby sme ich odfotili, len keď nám dajú súhlas,
     • nemáme si sťahovať škodlivé aplikácie,
     • pomôcť ľuďom ktorý to práve teraz potrebujú.

     Najviac sa mi páčili videá ktoré na pani psychologička a dozvedela som sa nové veci. Beseda sa mi veľmi páčila.

     Ester Igazová, 5.A

     ******************************************************************************************************************

     V utorok 28.11 sme mali besedu s pani psychologičkou Máriou Tóthovou Šimčákovou. ktorá nám porozprávala ako sa máme správať na internete, čo by sme mali a nemali dávať na internet .Pani psychologička nám pustila pár videí o Wizardovi. Wizard je bývalý hacker, ktorý pomáha tínedžerom s problémami na internete. Potom sme sa začali rozprávať o všelijakých aplikáciach, ktoré by sme nemali používať. Podľa mňa táto beseda bola veľmi náučná a veľmi pravdivá. Ďakujem za náučnú besedu o internete pani psychologičke Márií Tóthovej Šimčákovej.

     Sofia Halásová, 5.A

     ******************************************************************************************************************

     Dňa 28.11.2017 nás navštívila pani psychologička. Porozprávala nám o:

     • Základných pravidlách slušného správania na internete,
     • že si nemáme písať s cudzími ľuďmi, máme sa slušne vyjadrovať, nepoužívať žiadne vulgarizmy, nemáme si sťahovať aplikácie ktoré nie sú určené nášmu veku,
     • aby sme mohli zverejniť fotku inej osoby musíme si od nej vypýtať povolenie,
     • zakaždým odkiaľ odídeme sa musíme odhlásiť.

     Prednáška sa mi páčila a zobrala som si ponaučenie.

     Tereza Augustínová, 5.A

     ******************************************************************************************************************

      

     V utorok 28.11. 2017 nás navštívila psychologička. Rozprávala nám o tom ako sa nemáme chovať na internete. Povedala nám že:

     • vždy sa máme odhlasovať,
     • nemáme si písať s cudzími ľuďmi, často sa stáva že niekto cudzí zmení fotku užívateľa,  
     • na internete sa máme chovať slušne a nepoužívať vulgárne slová,
     • máme si sťahovať také hry ktoré sú určené k našej vekovej kategórie.

     Prednáška sa mi veľmi páčila. Z prednášky som sa veľmi poučila.

     Hana Palkechová, 5A

     ******************************************************************************************************************

      

     MIKULÁŠSKO-ČERTOVSKÉ HRY

     Na našej škole je už tradíciou, že žiacky parlament pripraví pre decká z 1. stupňa práve na deň, keď chodí Mikuláš, nejakú zábavnú akciu. Nebolo tomu inak ani v tomto šk. roku. Parlament pod vedením p. riaditeľky už v novembrui začal s prípravou akcie Mikulášsko-čertovské hry. Akciu sme uskutočnili 6. decembra 2017. A ako to všetko prebiehalo?

     Prvostupniari sa prvé dve hodinky učili. Potom sa ešte nadesiatovali. Medzitým už žiacky parlament chystal telocvičňu na súťaže. Mikuláš s čertami a anjelmi zatiaľ zavítal do materskej školy, kde potešil detičky darčekmi. A potom už zavítal mikulášsky ansámbel aj na veľkú dolnú školskú chodbu. Najskôr za povzbudzovania detí zažal sv. Mikuláš náš vianočný stromček. Deťúrence mu po triedach zaspievali či zarecitovali pekné pesničky a riekanky a za to boli obdarení balíčkami plnými sladkostí. A potom sme sa už všetci presťahovali do telocvične, kde sa začali Mikulášsko-čertovské hry.

     Najskôr sme vytvorili á zmiešaných družstiev. A potom to už začalo. Na žiakov čakalo 9 zaujímavých súťaží. Skladali čo najrýchlejšie anjelské puzzle, obliekali kamaráta čo najrýchlejšie do zimných vecí, aby sa mohol ísť sánkovať s Mikulášom, ťahali z mikulášskej čiapky názvy častí tela Mikuláša a kreslili spoločne obrázok Mikuláša, ťahali z čiapky čo najviac červených cukríkov, počítali rýchlo ľahšie aj náročnejšie mikulášske príklady, museli utiecť veľmi rýchlo čertovi vo vreci, skladali čo najdlhší rebrík pre Mikuláša, písali krásny sľub Mikulášovi a nakoniec mu zatancovali makarenu.

     Takto sme sa veselili a súťažili v telocvični takmer do pol jednej. Ale určite sa všetkým páčilo a poniektorí sa dokonca aj tancovať naučili.

     Poďakovanie za balíčky patrí predsedkyni RZ Ing. Adriane Gašparíkovej a dievčatám z 9.A a p. upratovačkám a p. uč. Čechvalovi, ktoré balíčky chystali. Veľké poďakovanie patrí p. riaditeľke a žiackemu parlamentu za obsahovú i materiálnu prípravu zábavných súťaží a ich odmoderovanie.

     A až budeme všetci poslúchať, možno Mikuláš zavíta na našu školu aj o rok.

     FOTOALBUM

     *****

     VIANOČNÝ PROGRAM "ANJELSKÉ HVIEZDY"

      

     Celý december žila naša škola blížiacimi sa Vianocami. Pripravovali sme totiž ako každý rok vianočný program pre obec. Tento rok sme však nerobili akadémiu s číslami každej triedy. Poňali sme program trošku inak. P. uč. Schreiber napísal scenár a do neho dokomponovávali oslovení učitelia jednotlivé čísla. Programom sa prelínali natočené scény z nebíčka, kde sv. Peter s piatimi anjelíkmi pozorujú dianie na zemi. Mnohé zlé skutky ľudí majú za následok, že sv. Peter chce zrušiť Vianoce. Anjeli sa však podujmú naprávať neprávosti a zlé činy ľudí. A po každom polepšení sa na nebi rozžiari anjelská hviezda. A až ich bude päť, sv. Peter povolí Vianoce.  A čo myslíte, podarilo sa to anjelom?

     Program sme predviedli počas tretej adventnej nedele 17. decembra 2017 o 16.00 hod. v kultúrnom dome. Účasť rodičov i verejnosti bola hojná a program sa až na drobné zaváhania vydaril a bol hodnotný. Vystupovalo 115 detí a každý z učiteľov niečím prispel a pomohol, či už pri nácvikoch, či  s technikou, kulisami, spevom, šitím kostýmov, výzdobou kultúrneho domu.  Takto náročný program s videom, osvetľovaním a čo najlepším ozvučením sme ešte nerealizovali, opäť sme skúsili niečo nové a ukázali sme, že je v nás viac ako sa zdá. Výdatne pomohli aj žiaci zo 7.A triedy ako kameramani, osvetľovači, oponári, technici.

     Náš program bol spojený aj s vianočnými trhmi obce Podolie. 

     Veríme, že sme naším programom navodili aj v našej obci tú správnu vianočnú atmosféru.

     FOTOALBUM ŠKOLY

     FOTOALBUM OBCE

     *****

     VIANOČNÝ FLORBALOVÝ TURNAJ

     Posledný deň v škole pred Vianocami sa uskutočnil pre chlapcov tradičný florbalový turnaj tried 2. stupňa.  Tento rok hrali o putovný pohár štyri triedy: 6.A, 7.A, 8.A, 9.A. Motivovaní boli najmä chlapci z 9.A a 8.A. Medzi nimi sa nakoniec aj rozhodovalo, kto zdvihne nad hlavu trofej.

     Spolu sa odohralo 6 zápasov. Tento rok neboli zápasy príliš vyrovnané. Celý čas sa čakalo iba na posledný zápas 8.A a 9.A. V tomto zápase prevládali zo strany chlapcov 9.A veľké emócie. Keby sa viac zameriavali na svoj výkon a nie na všetko naokolo, tak by tento zápas mohol vyzerať úplne inak. Chalani z 8.A - The King Team, po hernej stránke prevýšili svojho súpera a po jednoznačnom priebehu zaslúžene vyhrali. Na druhom mieste skončili chalani z 9.A a na treťom 6.A.

     Na konci turnaja boli vyhodnotení aj tí NAJlepší:

     NAJlepším strelcom sa stal ADAM VRBA so 14 gólmi.

     NAJlepším tímom sa stali chlapci z 8.A triedy - Adam Vrba, Kristián Paulech, Jakub Burza, Ivan Snoha, Filip Porubský.

     Akciu pre chlapcov zorganizoval Mgr. Rastislav Bobocký, vedúci florbalového krúžku.

     FOTOALBUM

     *****

     Fašiangový školský ples

     V sobotu 20. 1. 2018 sme usporiadali v spolupráci s Radou rodičov RZ pri našej škole a s obcou Podolie už po štrnástykrát tradičný Fašiangový školský ples. A ako to prebiehalo?

     Na úvod zatancovali deti z folklórneho súboru Čakanka na rezkú nôtu a v sediacich divákoch hneď prebudili chuť  ísť si zakrepčiť. Museli však chvíľku počkať, pretože p. riaditeľka Janka Schreiberová s p. predsedníčkou RZ Adrianou Gašparíkovou sa prihovorili hosťom plesu, načreli trochu do histórie, poďakovali všetkým organizátorom a sponzorom a otvorili ples prípitkom. Nasledoval druhý hravý a rezký vstup súboru Čakanka. Potom sme sa preniesli od folklóru k spoločenským tancom. Dvojica profesionálnych tanečníkov nám predviedla valčík. Po ich vystúpení sa parket zaplnil tancachtivými plesajúcimi a Trnafská cimbalofka spustila valčíček na ľudovú nôtu. Po úvodnom zahrievacom kole nám predviedla dvojica tanečníkov ešte tance v štýle latino a neostalo nám nič iné, len si ich vyskúšať na parkete so skupinou TENOR. Po latino kole bol čas na chutnú večeru, ktorú pripravila firma RAGAS p. Rakúsa z Vrbového.

     Nuž a potom už prišiel čas na to, aby muži vytančili svoje partnerky. Medzitým bol čas na rozhovory pri vínečku v zákutiach príjemných posedeníčok, kúpu tombolových lístkov, vyjedanie koláčikov od maminiek našich žiakov,... 

     O polnoci vylosovali organizátorky plesu výhercov 64 cien v tombole. Losovalo sa dvakrát. Sme nesmierne radi, že prvú cenu vyhrala maminka z Rady rodičov, ktorá si to zaslúžila, pretože pri mnohých plesoch bola v zákulisí a odrobila nad špinavým riadom spústu nezaplatených hodín. Tešíme sa spolu s ňou.

     Na záver mi patrí poďakovať  za organizáciu plesu p. Adriane Gašparíkovej a jej tímu maminiek z Rady rodičov, ktoré sa mnohokrát kvôli organizácii plesu stretli, pomohli  v piatok pri výzdobe sály, zháňaní tomboly, či v zákulisí počas plesu. Poďakovanie patrí aj p. starostke, ktorá financovala jednu z kapiel; tiež všetkým maminkám, ktoré na náš ples napiekli strašne dobré koláčiky a všetkým sponzorom, ktorí prispeli do bohatej tomboly. A tu je zoznam cien v tombole:

     FOTOALBUM

      

     *****

     ROVESNÍCKE UČENIE

     Vo štvrtok 1. 2. 2018 pred polročnými prázdninami sa rozhodli naši ôsmaci s p. riad. Schreiberovou naučiť niečo našich tretiakov a štvrtákov. Decká z 8.A ukončili preberanie optiky na fyzike projektom "Môj optický prístroj". A pretože ôsmaci sa vyhrali a vyrobili mnohé pekné prístroje, nechceli, aby ostali skryté v kabinete, ale aby si ich vyskúšali aj iní kamaráti a pochopili, ako pracujú.

     A tak si cez 1. hodinu všetko nachystali, rozdelili si úlohy a pripravili si svoju slovnú prezentáciu.  Cez 2. hodinu privítali na dolnej chodbe žiakov z 3.A a 4.A. Svoje dielka museli popísať, ako ich vyrábali, ďalší vysvetľovali, ako prístroj funguje a ďalší zas kreslili chody lúčov v prístrojoch. 

     Starší žiaci tým mladším ukázali, ako fungujú:

     • premietačka (žiaci premietali obraz z mobilu a dokázali zväčšenie a výškové prevrátenie obrazu)
     • periskop (mladšie decká si periskopy aj vyskúšali a ich úlohou bolo zistiť, čo je skryté za paravanom na stole)
     • kaleidoskop (mali sme ich 4 a kolovali medzi deťmi)
     • 3D hologram (využili sme školský tablet a vytvorili 3D obraz motýlikov, rybičiek, mimoňov,...)

      

     Nakoniec mohli tretiaci a štvrtáci získať aj sladkú odmenu, ak splnia úlohu - napísať svoje krstné meno tak, aby ho v zrkadle prečítali správne. A takmer všetkým sa to podarilo.

     Starší žiaci mali zo svojho prezentovania dobrý pocit a veria, že mladších zaujali a niečo nové a zaujímavé aj naučili. A tí starší si zopakovali a utvdili takouto formou mnohé zákonitosti o svetle.

     RNDr. Janka Schreiberová
     učiteľka fyziky 8.A

     FOTOALBUM

     *****

     Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

     V utorok, 13. 2. 2018, sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, do ktorej sa zapojilo 20 žiakov. Súťažilo sa v troch kategóriách, v dvoch zložkách - poézia a próza. Pozvanie prijala a skvelo hodnotila trojčlenná porota Mgr. Renáta Trpíšková, PaedDr. Ľubomír Kiko a Mgr. Eugen Schreiber. 

     A výsledky sú: 
     I. kategória, poézia: 1. miesto: Sofia Fraňová (2.A), 
     I. kategória, próza: 1. miesto: Ghalia Al Rashidi (3.A), 2. miesto: Laura Kosová (4.A), 3. miesto: Eliška Huttová (2.B)
     II. kategória: za účasť získali cenu: Karin Puváková a Patrícia Surovcová
     III. kategória, poézia: 1. miesto: Petra Sedláčeková (7.A), 2. miesto: Michal Čechvala (8.A), 3. miesto: Simona Strapatá (8.A)
     III. kategória, próza: 1. miesto: Timea Kirková (7.A), 2. miesto: Anežka Porubská (7.A), 3. miesto: Viktória Farýová (7.A). 
     Cenu poroty získala úžasným výkonom Eva Hochelová (7.A)
      

     Všetkým blahoželáme a tým, ktorí sa umiestnili na prvých miestach, držíme palce na obvodnom kole v Novom Meste nad Váhom, ktoré sa uskutoční 27. 2. 2018. Dovtedy ešte na sebe poriadne popracujte!

     Mgr. Veronika Zemková

     FOTOALBUM

     *****

     VALENTÍNSKA POŠTA

     Deň Svätého Valentína je časom, kedy dostávame väčší priestor na prejavenie náklonnosti, lásky alebo priateľstva osobám srdcu blízkym. Aj tento rok sa naša škola rozhodla, že si pripomenieme, ako je dôležité mať rád. Na našej škole sme usporiadali Valentínsku poštu, ktorou žiaci posielali pozdravy kamarátom, spolužiakom, učiteľom, učiteľkám, upratovačkám. Svoje odkazy mohli vhadzovať do valentínskej schránky, ktorá bola umiestnená na dolnej chodbe od 12. februára do 14. februára. V stredu 14. februára 2018 valentínski poštári otvorili schránku s odkazmi a darčekmi a postupne porozdeľovali valentínske odkazy tak, aby sa dostali k správnej osobe.  Valentínski poslovia Kika Valovičová, Evka Hochelová a Peťa Sedláčeková počas druhej a tretej vyučovacej hodiny rozniesli žiakom pozdravy po celej škole.

     Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa do Valentínskej pošty zapojili a spríjemnili tak chvíle svojim kamarátom,  p. učiteľom a p.  upratovačkám.

     Mgr. Monika Muľová, koordinátor prevencie

     FOTOALBUM

     *****

     „LVK  DONOVALY  2018“

     V termíne 4.2.2018 – 9.2.2018 sa uskutočnil  Lyžiarsky  výcvikový kurz na Donovaloch. Zúčastnilo sa ho 33 žiakov, traja učitelia (R. Bobocký, M. Hanzlíková, Z. Vienerová), jeden externý inštruktor (Andrej Úradníček) a pani zdravotníčka (Evka Gonová).

     Z  Podolia  sme odchádzali v nedeľu dopoludnia, okolo druhej sme boli už vo vytúženom lyžiarskom stredisku - Donovaloch, kde sme sa ubytovali v penzióne Zornička. Ubytovanie a strava boli super. Od pondelka do piatka prebiehal lyžiarsky výcvik. Žiaci boli rozdelení do troch družstiev. Lyžovali sme na Záhradišti a Novej holi. Mali sme pekné slnečné počasie, ale trošku nám aj snežilo, čo nám vôbec nevadilo. Lyžovali sme dopoludnia, popoludní a vyskúšali sme si aj večerné lyžovanie. Počas výcviku sa naučili lyžovať všetci žiaci, zvládli  jazdy na pome, kotve a lanovke. Kolektív bol fajn, zažili sme veselé príhody a zaujímavé večerné posedenia. Posledný deň sme mali vyhodnotenie, kde žiaci dostali diplom o úspešnom zvládnutí výcviku a mohli si pochutiť na čokoládke. Týždeň rýchlo ubehol a v piatok popoludní sme sa vrátili späť do Podolia.       

                                                                                                  M. Hanzlíková

     Môj posledný tretí lyžiarsky som si užil. Bolo tam veľa zábavy. Ráno, poobede, dokonca 2-krát aj večer som si super zalyžoval. Najlepšie bolo asi to večerné. Ubytovanie bolo taktiež super. Mali sme aj výborných inštruktorov. Teší ma, že som sa v lyžovaní zdokonalil.

     Patrik Gúčik  9.A

     Na lyžiarskom bolo super, zlepšila som si svoje lyžovanie, bola zábava. Bol to môj posledný lyžiarsky. Bude mi to veľmi chýbať, príjemná spoločnosť, super učitelia a doktorka.

     Zuzna Pätnická, 9.A

     Som rada, že som išla na môj posledný lyžiarsky na tejto škole. Vôbec nebanujem. Lyžovalo sa mi parádne. Večerné lyžovanie bolo najlepšie, pretože bolo menej ľudí a zratrakovaný svah. Ubytovanie bolo pekné, čisté a strava výborná. Škoda, že sme neboli na bowlingu, ale inak som veľmi spokojná. Učitelia a všetci ostatní, ktorí nás mali na starosť a dávali pozor na svahu, boli veľmi milí, starostliví, ochotní a zodpovední. Teším sa, že ste to s nami vydržali.

     Juditka Červeňanská, 9.A

     *****

     DETI DEŤOM

     Vo štvrtok, 22.3.2018, sme v našej škole mali vzácnu návštevu. Prišli nás navštíviť deti z materskej školy. Kým predškoláci skúšali svoje vedomosti v prváckych triedach a pozerali, ako sa ich kamaráti učia, deti zo strednej a malej škôlky prišli do knižnice, kde sa už po druhýkrát organizovala akcia s názvom "DETI DEŤOM". 

     Tento raz si siedmaci nacvičili bábkové divadielko O líštičke Eliške s podtémou Nebojme sa strašidiel. Detskou, zábavnou formou deťom ukázali, že báť sa netreba, a ak ich predsalen občas nejaký strach prepadne, aby ho vedeli prekonať. Deti po divadielku kreslili "svoje strašidielka", ktoré nakoniec nalepili veselému Bubostrachovi do bruška. Aj ony však do bruška niečo dostali - sladký (líštičkin) koláčik a k tomu plyšovú hračku na spanie. Dúfame, že im tento zážitok ostane dlho v srdiečkach... Aspoň toľko, koľko nám...

     A kto za tým všetkým stál?

     Žiaci 7.B a 7.A triedy, ktorí v čase voľna ostali poobede v škole, aby divadlo nacvičili: moderátorka programu - Sabina Kožáková (7.B), herci a recitátori (Natália Gúčiková, Petra Vaneková, Adam Gúčik, Adrián Vojtech, Emma Ščepková, Nicolas Gašparík, Nicolas Križák, Samuel Majdiš - žiaci 7.B), rozprávač (Petra Sedláčeková - 7.A). 

     Žiaci, ktorí sa s plyšovými hračkami rozlúčili a darovali ich  mladším deťom: žiaci 1.A triedy, Nikolka Snohová (5.A) a Petra Sedláčeková (7.A).

     A učitelia, ktorí pomohli pri príprave a realizácii: p. uč. Vienerová, p. uč. Hanzlíková, p. uč. Čechvala a p. uč. Zemková. 

     FOTOALBUM

     *****

      

     4. ročník FUTSAL CUP-u

     Vo štvrtok 22.3.2018 sa uskutočnilo finále štvrtého ročníka Futsal cupu. Do finálových bojov po prvom kole, ktoré sa uskutočnilo o týždeň skôr, postúpili triedy 9.A, 8.A, 7.A., 6.A. Žiaľ, dve triedy (6.A, 7.A) sa záverečnej fázy turnaja nezúčastnili a vzdali sa popredu. V tomto roku dominovali počas celého turnaja žiaci 8.A, ktorí mali už v prvom kole našliapnuté na celkové víťazstvo. Ťažkým súperom pre nich boli chalani z 9.A, s ktorými si sily zmerali nakoniec aj vo finálovom zápase. V tomto zápase dokázali vyhrať žiaci 8.A nad 9.A v pomere 3:1 a stali sa tak celkovým víťazom a držiteľom putovného pohára.

     V tomto roku sa do turnaja zapojili aj dievčatá, ktoré vytvorili vlastný tím. Dievčatá sa držali olympijského hesla: „nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“ a hlavne si zašportovať. Veľká pochvala pre všetky dievčatá, ktoré sa nebáli chlapcov a postavili sa im na odpor.

     O zisk putovného pohára pre svoju triedu 8.A sa pričinili: Burza Jakub, Porubský Filip, Snoha Ivan, Vrba Adam.

     Najlepším strelcom turnaja sa stal so 16 gólmi BURZA Jakub z 8.A.

     Celkové umiestnenie:

     1. 8.A

     2. 9.A

     3. 7.A

     4. 6.A

     5. 5.A

     6. Dievčatá

      

     FOTOALBUM

     *****

      

     SCIENCE CHALLENGE DAY

      

     V stredu 28. marca 2018 dostali naši žiaci 2. stupňa zaujímavý darček od svojich učiteľov - zábavno-poučný vedecký deň "Science Challenge Day". Šesť učiteľov z predmetovej komisie predmetov MAT-FYZ-CHE-BIO-GEG-INF pripravilo každý po dve stanovištia, na stanovištiach pomohli aj učitelia ostatných predmetov. A ako tento deň prebiehal?

     Stretli sme sa všetci ráno 7:45 hod. na dolnej chodbe. P. riaditeľka nás privítala, postavila pred nás obrovskú výzvu uspieť v tento deň čo najlepšie. Vytvorili sme  zo žiakov 12 zmiešaných družstiev od piatakov po deviatakov a družstvá si určili vedúceho. Tí dostali bodovaciu tabuľku a časový harmonogram dňa. Všetci museli prejsť 12 vedeckých stanovíšť a všade žiakov čakali informácie o rôznych vedcoch, riešenia rôznych úloh, čítanie s porozumením, vypĺňanie pracovných listov, meranie, skúmanie a objavovanie.  Na každom stanovišti získavali za splnenie úloh body. Všetci sme museli presne dodržiavať časový harmonogram a hľadať po škole jednotlivé stanovištia. A aké stanovištia sme mali na škole, kto za ne bol zodpovedný a kde bolo?

     1. Stanovište Alessandra Voltu                                       RNDr. Schreiberová                             fyzika
     2. U kráľa Madagaskaru                                                 RNDr. Čechvalová Maráková                7A
     3. Morseovo stanovište                                                  Mgr. Bobocký                                     malá PC
     4. Purkyňovo stanovište „Chemik detektívom“                 PaeDr. Kiko                                        chodba pri poč.
     5. Flemingovo stanovište                                               Mgr. Muľová                                        veľká jazykovka
     6. Fibonacciho stanovište                                               Mgr. Schreiber                                    5A
     7. Letom svetom s moreplavcami                                   Mgr. Vienerová                                    malá jazykovka
     8. Cestujeme po regióne                                                Mgr. Čechvala                                     6A   
     9. Hookeovo stanovište                                                  Mgr. Zemková                                    7B
     10. Einsteinovo stanovište „Sladký život včiel“                   Ing. Bohovicová                                  knižnica   
     11. Svetelné stanovište                                                    PhDr. Breza                                        chodba pri fyzike                          
     12. Murgašovo stanovište                                                Mgr. Gahérová                                     veľká PC

      

     A čo bolo náplňou stanovísť, to veríme, že si zapamätali žiaci a že z mnohých si odniesli nejakú novú vedomosť a niečo zaujímavé sa naučili, objavili, vylúštili, dozvedeli.

     O 12.25 hod. sme sa po náročnom dni zase všetci stretli na dolnej chodbe, kde sme vyhlásili poradie skupín, víťazov sme ocenili kupónom neskúšania, vedúci družstiev povedali, kde sa im najviac páčilo a nakoniec predsedkyňa žiackeho parlamentu Juditka Červeňanská poďakovala učiteľom a za všetkých žiakov im popriala ku Dňu učiteľov. Aj keď sme vyhlásili víťazov (vyhrala 10. skupina pod vedením Paulínky Gúčikovej s počtom bodov 150,5 b.), v tomto dni nám nešlo o víťazstvá, ale hlavne o iný spôsob učenia a objavovania.

     Vyslovujem vďaku kolegom za výborne pripravený deň a taktiež pochvalu žiakom za ich aktivitu a nasadenie na všetkých stanovisštiach. Verím, že sme si tento deň všetci užili. 

     RNDr. Janka Schreiberová

     FOTOALBUM 

     *****

     Slávik Slovenska - školské kolo

     12. 4. 2018 sa naša škola otriasala v základoch. Až 40 účastníkov, teda skoro jedna pätina žiakov našej školy prišla súťažiť a dokázať, že spievať vie. Porota v zložení: Mgr. Eugen Schreiber, Mgr. Denisa Schindlerová a Mgr. Veronika Zemková sa veru poriadne zapotila, kým vybrala tých, ktorí pôjdu reprezentovať našu školu na okresné kolo v Novom Meste nad Váhom 10.5.2018. A tu sú výsledky: 

     I. kategória (16 súťažiacich): 1. miesto: Emma Okrucká, 2. miesto: Simona Valovičová, 3. miesto: Eliška Huttová

     II. kategória (16 súťažiacich): 1. miesto: David Herceg, 2. miesto: Saša Augustínová, 3. miesto: Ester Igazová

     III. kategória (8 súťažiacich): 1. miesto: Anežka Porubská, 2. miesto: Petra Sedláčeková, 3. miesto: Timea Kirková

     Všetkým víťazom blahoželáme, súťažiacim držíme palce znova o rok, porote ďakujeme a pani riaditeľke tiež za sladké ceny.
     Hlavné poďakovanie patrí Mgr. Veronike Zemkovej, ktorá stála za organizáciou školského kola a prípravou žiakov na súťaž počas hodín hudobnej výchovy, či mimo nich. Súťažiacim na Prvom mieste držíme palce v okresnom kole.

     FOTOALBUM

     *****


     DEŇ NARCISOV

     V piatok 13. 4. 2018 sa už po 22. raz konala verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. V tomto šk. roku ju mala na starosti koordinátorka prevencie na našej škole Mgr. Monika Muľová. Ulice našej obce Podolie, obce Častkovce, Podolie Kopanice i Očkov zaplavili žlté narcisy, ktoré rozdávali žiaci deviateho ročníka spolu s p.uč. Monikou Muľovou, p.uč. Ľubomírom Kikom, p. zástupkyňou Danielou Čechvalovou Marákovou i p. Katkou Macháčovou. Pripnutím tohto kvietka na svoj odev ľudia vyjadrili podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničiek prispeli na konkrétnu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. V tomto školskom roku sme my ako škola vyzbierali peknú sumu

     1547,58 €. 

     Touto cesto by sme chceli srdečne poďakovať všetkým, ktorí sa nielen tejto akcie zúčastnili, ale i tým, ktorí finančnou sumou podporili túto zbierku.  

     FOTOALBUM

     *****

        
     Záchrancovia stromov

     • 10. apríla 2018 sme začali našu tradičnú každoročnú zberovú akciu papiera Záchrancovia stromov.

     • Akciu organizujeme každý rok, lebo v srdiečkach i mysliach súcitíme s našou Zemou, našimi lesmi a prostredím, v ktorom žijeme. Vieme, že v dobe množstva reklamných letákov nie je problém nazbierať pár kilov papiera. No ak skončí na smetisku, Zem plače. Chceme jej pomôcť a starý papier odovzdať tam, kde z neho môže po recyklácii byť úžitok. A aby to bolo zaujímavejšie, súťažili sme v počte zachránených stromov. Na jeden zachránený strom bolo treba priniesť 125 kg starého papiera.

     • Akcia je medzitriednou súťažou všetkých tried 1. aj 2. stupňa. Papier nosíme do pristaveného kontajnera buď ráno pred vyučovaním (7°° - 8°°) alebo po vyučovaní (14°° - 15°°) ku pánu školníkovi, výsledky  priebežne sledujeme  na nástenke žiackeho parlamentu a na tejto stránke.

     • Akciu sme ukončili v piatok 1. 6. 2018. Vyhodnotenie - na slávnosti na konci šk. roka.


     V tabuľke si môžete pozrieť priebeh akcie Záchrancovia stromov:

      

     18. 4. 2018 23. 4. 2018 30. 4. 2018 4. 5. 2018 10. 5. 2018 15. 5. 2018 24. 5. 2018 4.6.2018 Poradie
     1.A 105 kg  115 kg  12 kg  12 kg  37 kg  37 kg  64 kg  69 kg 6.
     1.B  90 kg  90 kg  95 kg  105 kg  105 kg      10 kg 8.
     2.A  35 kg  65 kg  90 kg  15 kg  50 kg  70 kg  120 kg  120 kg 10.
     2.B  75 kg  105 kg 25 kg  37,5 kg  62,5 kg  62,5 kg  92,5 kg  2,5 kg 9.
     3.A 47 kg  117 kg  17 kg  7 kg  47 kg  47 kg  47 kg  77 kg 5.
     4.A 77 kg  52 kg  97 kg  24,5 kg  12,5 kg  17,5 kg  87,5 kg  32,5 kg 3.
     5.A  7 kg  7 kg  107 kg  37 kg  97 kg  40 kg  40 kg  40 kg 2.
     6.A  105 kg  120 kg  10 kg  70 kg  83 kg  13 kg  23 kg  53 kg 1.
     7.A 85 kg 120 kg  50 kg  105 kg  90 kg  90 kg  35 kg  35 kg 4.
     7.B  65 kg  65 kg  50 kg  50 kg  110 kg  110 kg  110 kg  110 kg 11. - 12.
     8.A 28 kg 33 kg 73 kg  65 kg  80 kg  80 kg  115 kg  65 kg 7.
     9.A  100 kg    110 kg  110 kg  110 kg  110 kg  110 kg  110 kg 11. - 12.
     SPOLU

     1694 kg =
     13  69 kg

     3014 kg =
     24   14 kg
     4611 kg =
     36   111 kg
     5888 kg =
     47   13 kg
     6509 kg =
     52   9 kg
     6802 kg =
     54   52 kg
     7344 kg =
     58   94 kg
     7724 kg =
     61   99 kg

      

     *****

     NOC V ŠKOLE

     Dňa 19.4. si trieda 7.A spolu s p. uč. Vienerovou, p. uč. Muľovou a tetou Katkou Macháčovou vyskúšali, ako sa nielen učí, ale i spí v škole. Začínali sme stretnutím o 18.00 a keďže i počasie nám prialo, až do 22.00 sme boli vonku. Hrali sme rôzne loptové hry, spoločenské hry,
     bedminton, Kristínka V. s Evkou H. pripravili prezentáciu „Hádaj, kto to je?“ a vedomostný kvíz a po zotmení sme sa hrali i na schovávačku. S pomocou bateriek a mobilov sme hľadali schovávajúcich sa, čo boli neraz veľmi náročné, lebo v areáli bola tma ako v rohu. Zažili sme
     popritom veľa zábavy. Objednali sme si pizze, pili malinovky a rozprávali sa. Okolo polnoci sme zaľahli do veľkej jazykovky, pustili si film a pripravili sa na spánok. So zaspatím to však bolo oveľa náročnejšie, keďže žiaci si potrebovali po všetkých aktivitách vymeniť skúsenosti
     a dojmy, a kedy sa to robí najlepšie? No predsa o pol tretej nadránom. Niektorí spali, iní mali potrebu sa rozprávať. Ale nakoniec ich únava ešte na chvíľu zmorila a opäť sa ponorili do blahodárneho spánku. No nie na dlho, keďže o pol šiestej prvé vtáčatká začali opäť štebovať.
     Po prebudení si žiaci dali raňajky a nakoľko nám krásne svietilo slniečko, znovu sme vybehli do terénu. Dievčatá poschovávali v areáli školy zlaté dukáty a ostatní ich museli hľadať. Čiže si hneď zrána zašportovali a sladkou odmenou im bolo zjedenie týchto dukátov. Na záver
     sme sa rozlúčili a popriali si pekný víkend.

     Mgr. Zuzana Vienerová, tr. uč. 7A

     *****

      

     Deň Zeme

     V piatok 27. apríla 2018 sme na našej škole zorganizovali Deň Zeme.

     Deti 1. stupňa mali prvé dve hodiny integrované tematické vyučovanie na túto tému. Potom sa vybrali do prírody, kde spoznávali rastlinky a živočíchy.

     Žiaci 2. stupňa sa zišli ráno na dolnej chodbe aj s pracovným náradím, ktoré si doniesli z domu. Pani riaditeľka pripomenula históriu Dňa Zeme, dátum, kedy sa oslavuje ako aj jeho význam a príčinu vzniku. Potom sa vybrali žiaci do určených častí areálu školy aj škôlky, kde strihali kríky, vytŕhali zelinu, okopávali, zametali chodníky, hrabali trávu, pripravovali hlinu na zatrávnenie. Chlapci 8. a 9.ročníka pomohli s upratovaním predného pavilónu a likvidáciou starého školského nábytku. Pomohol aj p. Peter Čechvala z obce Podolie, ktorý prevážal rozobraný nábytok mukltikárou na likvidáciu. Pár žiačok 9. ročníka pomohlo p. zástupkyni s vyčistením skalky.

     V našom areáli s mnohým nie sme spokojní. Máme rozbité chodníky, štrkové parkovisko pri kotolni, športový areál s neupraveným tenisovým ihriskom... Napriek tomu sa snažíme, aby sme sa v areáli cítili dobre a panoval tam poriadok. Za to, že sme si areál po dlhej zime opäť trošku lepšie vyčistili, patrí poďakovanie všetkým žiakom a učiteľom 2. stupňa.

     RNDr. Janka Schreiberová

     FOTOALBUM

     *****

     Relaxačno-zábavné popoludnie

     ku Dňu matiek

      

     V piatok popoludní 11. mája 2018 od štvrtej do pol siedmej sa zaplnila naša telocvičňa maminkami s detičkami. Pripravili sme  pre ne milú akciu - relaxačno-zábavné popoludnie.

     Najväčší podiel na príprave mali decká zo žiackeho parlamentu na čele s p. riaditeľkou Schreiberovou. Vymysleli pre mamy 10 zaujímavých súťaží, pripravili  všetky pomôcky k súťažiam, darčeky pre víťazné maminy a nachystali telocvičňu. Výdatne im pomohol dramatický krúžok pod vedením p. uč. Schreibera. Herci si na krúžku hľadali vtipy o maminách, zdramatizovali ich a do programu dali tri vstupy plné humoru. Taktiež moderovali súťaže, kým parlamenťáci chystali pomôcky. Popoludnie otváral spevácky krúžok p. uč. Zemkovej s piesňou o mamách, prihovorila sa aj pani riaditeľka a zatančili najmenší z tanečného krúžku p. uč. Jacolovej. Tanečný krúžok si pripavil aj veľmi pekný country tanec, z ktorého jeden prvok si vyskúšali zatancovať v polovici programu aj maminy. 

     V súťažiach  boli víťazné maminky odmeňované kvetinkou alebo sladkou odmenou a na záver každá maminka dostala od žiackeho parlamentu krásne medovníkové vyzdobené srdiečko. Tie nám zabezpečila p. uč. Vienerová. Ďakujeme aj sponzorom súťaže pani zástupkyni Čechvalovej Marákovej a vedúcej jedálne p. Porubskej.

     Veríme, že maminky si v piatok u nás oddýchli, zasmiali sa, z chuti si zasúťažili a strávili s nami príjemné chvíle. Ďakujeme im, že si našli čas a venovali ho sebe i svojim deťom.

     FOTOALBUM

      

     *****

     DEŇ DETÍ

     Milí priatelia!

     Už po štvrtý raz sme spoločne - obec, škola, rada rodičov, zorganizovali výbornú akciu pre naše deti.  Sme veľmi radi a teší nás, že aj tento rok sa tejto krásnej „oslavy“ zúčastnilo veľa detičiek aj s rodičmi. Veríme, že sa všetkým páčilo a nik neoľutoval, že prišiel, ba naopak, myslíme, že banovať môže ten, kto neprišiel J  Že bolo super, môžeme dedukovať z radostných tváričiek a toto nás teší a napĺňa.

     Pri príchode dostalo každé dieťa tričko MDD Podolie, v ktorom súťažilo. Animátori pripravili super  súťaže, v ktorých mohli deti ukázať svoje zručnosti a schopnosti. Po odsúťažení čakala na deti bohatá sladká odmena. Okrem toho si deti mohli niečo vyrobiť v tvorivých dielňach a zašantiť si mohli na super atrakciách. Musíme pochváliť dievčatá z 9.A Juditku Červeňanskú a Paulínku Gúčikovú, ktoré sa výborne zhostili ťažkej úlohy a to maľovania tváre. Na poslednú chvíľu nám vypadla naša Maggie. Čo sa týka programu, tak v plnej paráde sa ukázali freerunneri, ktorí sa venujú gymnastike. Bolo sa na čo pozerať. Ospravedlňujeme sa však za hasičov, ktorí mali prísť, ale žiaľ aj po dvojitom potvrdení účasti neprišli, pretože mali oficiálny výjazd v Častkovciach. Veríme, že malou náhradou bolo vozenie detí na vojenskom aute. Okrem tohto celého bol výborne pripravený bufet, ktorý mala na starosti Rada rodičov. Nesklamal ani náš klub mamičiek, ktorý super pripravil stánoček s koláčikmi, ovocím, zeleninou a osviežením. Tiež sa postarali aj o detský kútik.

     Čo dodať na záver? No len veľké POĎAKOVANIE všetkým, ktorí akoukoľvek formou pomohli pri organizácii toho dňa. Veľká vďaka animátorom, ktorých bolo 21. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí pomáhali pri občerstvení a jedna v tvorivých dielňach. Spolu ich bolo 12. Vďaka patrí aj poslancom OZ, starostke, učiteľom ZŠ, ktorí sa tiež starali o Vás. Vďaka aj dievčatám zo ZŠ, ktoré boli v tvorivých dielňach. Je to veľké množstvo ľudí, ktorí sa podieľajú na organizácii tohto dňa. Bez nich by to išlo len veľmi ťažko.

     Okrem toho sa musíme poďakovať aj našim sponzorom, ktorí prispeli buď finančne alebo materiálne na MDD: Sportika, Aticomp, Tango, Potraviny Marek Moravanský, PT Univerzal, Royaldom,  Ropspol, Pamixstav, Plantex, Materské centrum Úsmev PN, Ján Vičík, Vladimír Vičík, Ivan Pisca, Ivan Bobocký, Ján Bobocký, Milan Macháč, Róbert Augustín, Martin Gábor, Anna Čechvalová, Peter Bigoš.

     Mgr. Rastislav Bobocký

     FOTOALBUM

     *****

     PODOLSKÝ GARFIELD

     V piatok, 15.6.2018, sa po trojtýždňovom natáčaní a príprave uskutočnila premiéra filmov z dielne 6.A, 7.A a 7.B triedy pod názvom Podolský Garfield. Žiaci už tradične súťažili o sošku "Garfielda" a tentokrát i o peňažnú poukážku v hodnote 30 Eur. 

     Do súťaže sa zapojilo 5 skupín s piatimi filmami: 

     • 6.A - film skupiny Samuela Huttu - Únos (natočený na motív Peter a Bob v nebezpečenstve od R. Arthura), 
     • 7.A - film skupiny Mareka Kriššáka - The Locked (natočený na motív Robinsona Crusoa od Daniela Defoa)
     • 7.A - film skupiny Timotea Macháča - Poškoláci (natočený na motív G. Futovej Poškoláci)
     • 7.B - film skupiny Natálie Gúčikovej - Srdce v ofsajde (natočený na motív M. Hlušíkovej Srdce v ofsajde)
     • 7.B - film skupiny Sabiny Kožákovej - Poškoláci (natočený na motív G. Futovej Poškoláci)

      

     Žiaci súťažili v piatich kategóriách a výhercami sa stali: 

     • najlepší scenár: Poškolácvi (Sabina Kožáková)
     • najlepšia kamera: Timotej Macháč
     • najlepší herecký výkon - objav roka: Sabina Kožáková
     • najlepšia réžia a strih: Marek Kriššák
     • absolútny víťaz: film The Locked

      

     Táto akcia sa teší čoraz väčšej obľube a žiaci si ju doslova zamilovali. Už teraz sa tešia na ďalšie natáčanie. Ak si niekto myslí, že sa prestávajú učiť, je na veľkom omyle. Žiaci pri príprave tejto akcie museli:

     • zvládnuť kooperatívne učenie,
     • komunikatívne zručnosti,
     • projektové vyučovanie,
     • prácu v tíme a pozitíva i negatíva, ktoré v sebe takáto spolupráca nesie;
     • museli si vypracovať scenáre, ktoré niekoľkokrát prerábali a preposielali do výslednej podoby (bez gramatických chýb!),
     • zopakovali si učivo o informačnom štýle (pozvánka, správa, plagát, komentár, interview), literatúru
     • a čaká nás ešte hodnotenie individuálne i skupinové;
     • nadobudli nové poznatky z iných vedných odborov (informatika, scenáristika, herectvo, kamera, strih)...
     • a čo je nadôležitejšie... zažili pri tom veľa zábavy, smiechu, radosti (... napr. keď xkrát pretáčali scénu, pri ktorej vybuchli smiechom a nemohli ju dotočiť)... :)

      

     Na záver sa patrí poďakovať... 

     • p. riaditeľke, že nás v tejto akcii podporuje po všetkých stránkach (požiadavky, sponzorské dary, materiálne zabezpečenie, úprava vyučovania a darček - žiaci mali v piatok o hodinu menej :)),
     • p. uč. ESchreiberovi za veľkú pomoc s technikou,
     • hodnotiacej porote v zložení - p. riaditeľka Janka Schreiberová, p. uč. Ľ. Kiko, p. uč. R. Bobocký; 
     • sponzorom p. Macháčovi za finančný príspevok k hlavnej cene, p. Moravanskému za dary v jednotlivých kategóriách, p. Sedláčekovej za občerstvenie a koláčiky a hosťom, ktorí neodmietli pozvanie, ale prišli sa pozrieť na premiéru a deti podporiť;
     • poďakovanie patrí i p. K. Macháčovej, ktorú deti oslovili a ona neodmietla účinkovať v ich filme a pomáhala im s prípravami nad rámec svojej pracovnej doby, 
     • Emmke Ščepkovej, ktorá tiež svojim kamarátom napiekla mafinky, moderátorom programu a všetkým účinkujúcim žiakom.

      

     Zo srdca ďakuje Veronika Zemková.

     FOTOALBUM

     *****

     Dopravný deň na 1. stupni

     Dňa 26. 6. 2018 sa ihrisko pri našej škole na chvíľu zmenilo na priestor pre policajtov. Navštívili nás dvaja ujovia a jedna teta, ktorí pracujú na železničnej polícii v Bratislave. Najskôr nám porozprávali zaujímavosti o ich práci na železnici, na staniciach a aj priamo v železničných vagónoch, kde musia zasahovať, keď je treba.  Ukázali nám oblečenie, ktoré používajú pri rôznych zásahoch, prostriedky, ktoré tiež používajú a mohli sme si prezrieť, ako vyzerá zásahové policajné auto. Všetky veci si deti mohli vyskúšať, napr. ochranný odev, štíty, putá, prilby i niektoré donucovacie prostriedky. Na záver sa po skupinkách mohli previezť v policajnej dodávke spolu s policajnými majákmi. Pre mnohých to bol nezabudnuteľný zážitok. Po dvoch hodinách plných zaujímavostí si žiaci vo svojich triedach spolu so svojimi triednymi pani učiteľkami zopakovali dopravné značky, správanie sa chodcov a cyklistov. Všetky aktivity boli venované dopravnej výchove.

     Ďakujeme jednému z rodičov našich žiakov, pánovi Sedláčekovi za to, že pre naše deti  pripravil takýto zaujímavý deň plný praktických ukážok.

     Mgr. Renáta Trpíšková

     FOTOALBUM

     *****

     Slávnosť ukončenia šk. roka 2017/18

     Tak sme sa dočkali posledného dňa šk. roka 2017/18. Ale 29. júna sme ho už nestrávili v školských laviciach, ale tradične v kultúrnom dome, kde sme si užili slávnosť.

     Program začal famóznym vystúpením spevákov a tanečníkov pod vedením p. uč. Zemkovej a p. uč. Jacolovej. Žiaci predviedli skladbu ADIEMUS, pri ktorej nám išli zimomriavky po chrbte, tak výborne to zaspievali. Potom sme si všetci zaspievali našu štátnu hymnu a po nej sa ujala slova p. zástupkyňa Čechvalová Maráková, ktorá celú slávnosť moderovala. Dala slovo najskôr p. starostke, ktorá hlavne ďakovala žiakom a učiteľom za pomoc pri akciách poriadaných obcou a poďakovala zamestnancom za prácu počas šk. roka.

     Potom vystúpila p. riad. Schreiberová. Svoj príhovor a poďakovania podložila prezentáciou, v ktorej zhodnotila náš prospech, správanie, dochádzku, dosiahnuté úspechy. Potom nám premietla film plný fotiek zo školských akcií. Krásne sme si pospomínali, čo sme všetko na škole zažili. A prišiel čas na odmeňovanie. Celkovo bolo rozdaných 78 odmien. 12 najlepších po jednom z každej triedy získalo titul vzorný žiak školy a dostalo knihu. 34 žiakov získalo k riaditeľskej pochvale aj knižnú odmenu, zvyšok bol pochválený riaditeľskou alebo triednou pochvalou. Odmenili sme aj najlepších zberačov batériek, elektrospotrebičov, záchrancov stromov, ba aj najaktívnejšieho čiateteľa školy, ktorý si zo školskej knižnice požičal a prečítal za rok 39 kníh.

     Po odmeňovaní nastal čas lúčenia. Najskôr sme sa rozlúčili s p. uč. Brezom, ktorý u nás pôsobil necelý rok. Potom s p. uč. Schreiberom, ktorý sa po 44 rokoch v podolskej škole rozhodol ukončiť svoju učiteľskú kariéru. Škole však ostane nápomocný úpri kultúrnych akciách. Nakoniec sa s nami lúčili naši deviataci. Milou prezentáciou, žiackymi vtipnými výrokmi, kyticami a ružami pre učiteľov, filmom s fotkami a veľmi pekným príhovorom.

     Po slávnosti sme sa vybrali do školy, kde prebehli posledné triednické hodiny a rozdali sa vysvedčenia. Deviataci ostali v kultúrnom dome, kde sa pre nich konala ešte slávnsotná rozlúčka. Prihovorila sa im p. starostka, p. riaditeľka aj p. triedna učiteľka Monika Muľová. Deviataci sa zapísali do pamätnej knihy obce, dostali darčeky od obce, školy aj triednej učiteľky a samozrejme deviatacke vysvedčenia. Slávnosť zavŕšili poďakovaním svojej triednej pani učiteľke.

     Školský rok máme za sebou, je čas oddýchnuť si a nabrať nových síl a nabiť sa, či inšpirovať počas letných dovoleniek.

     RNDr. Janka Schreiberová

     FOTOALBUM zo slávnosti ukončenia šk. roka v KD
     FOTOALBUM z rozlúčky deviatakov
     GALÉRIA ocenených žiakov

     *****

     Exkurzie a výlety v šk. roku 2017/18

     Koncoročný výlet 8A a 9A

     Vo štvrtok 22. 6. 2018 sa pred školou stretlo 25 žiakov z 8.A a 9.A  so svojimi triednymi učiteľkami, aby sa autobusom dostali do svojho naplánovaného cieľa. Naším cieľom bol dvojdňový výlet na Planinke
     v Dechticiach. Po príchode na miesto nás prekvapilo veľmi pekné prostredie plné zvierat. Kým sme sa ubytovali, vypočuli sme si krátke pokyny tety Táni. Po rozdelení do izieb a rýchlom vybalení sme sa vybrali rozhliadnuť po areáli, aké možnosti nás tam čakajú. Pred obedom sme si spoločne zahrali basketbal a futbal, niektorí si zahrali spoločenské hry. Po obede sme sa išli poprechádzať do okolia a zahrali si ľudské pexeso. Počas prechádzky, ale aj pobytu si nás obľúbila fenka Lili, ktorá chodila všade s nami. Po návrate na Planinku sme si šli oddýchnuť do izieb, aby sme nabrali čerstvé sily na podvečerné hry a opekačku. Pred večerou sme mali opäť športové hry. Potom sme sa rozdelili do 5 skupín a našou úlohou bolo v areáli hľadať skryté indície a poskladať vetu: „Až umrie posledný strom a posledná rieka bude otrávená a posledná ryba bude chytená, vtedy si uvedomíme, že peniaze sa jesť nedajú“. Prvé tri skupiny boli odmenené perami a zápisníkom, ostatné skupiny boli odmenené cukríkmi. Po večeri sme sa ešte vyšantili vonku a stretli sa pri ohni, kde sme si opekali a rozprávali sa. Opekanie sme museli skončiť trošku skôr, dovnútra nás vyhnal dážď. Napriek tomu nám to nevadilo. Chlapci nám ukázali tanec „elektrikbuggy“ a zahrali sme si spoločenské hry. Po zavelení triednymi učiteľkami sme sa schovali na svojich izbách, kde sme sa ešte rozprávali. Nasledujúci deň sme si zahrali hry, pobalili sa  a odcestovali naspäť domov.

     p.uč. Bohovicová, p.uč. Muľová

     FOTOALBUM

      

     Školský výlet  žiakov 1. stupňa

     • V utorok 19. 6. 2018 sme so žiakmi 1. stupňa nastúpili do dvoch autobusov a vybrali sa na školský výlet.  
     • V dedinke Nemšová sme nabrali ten správny smer a po nekonečnej lesnej ceste nás konečne privítal krásny poľovnícky kaštieľ  Antonstál, príjemní lektori lesnej pedagogiky aj voňavé prírodné prostredie.
     • Hneď sme začali zoznamovacími aktivitami a zaujímavými hrami.
     • Po krátkej desiatej sme pokračovali v siedmich skupinách: vyskúšali sme si kolotoč s otázkami o lese, lukostreľbu aj slepeckú karavánu. Dozvedeli sme sa o včelách, stromoch v lese, zabavili pri kreslení drevených zvieratiek aj hádaní rôznych materiálov. 
     • Po chutnej opekačke, plní dobrej nálady, nových vedomostí a spokojní s vydareným dňom sme sa vrátili do školy.
     • Náš výlet bol super!                      

                                                                    žiaci 1. stupňa

      

     Koncoročný výlet 6A a 7A

     Vo štvrtok 14. júna 2018 sa žiaci 6.A a 7.A zúčastnili koncoročného výletu v Lešnej na Morave. Prezreli si zoologickú záhradu a zámok. Záhrada je veľká, všetky zvieratá si ani nestačili pozrieť, ale je v peknom prostredí a určite zážitok z nej bol veľký. Zámok je tiež veľmi pekný, prehliadka bola so zaujímavým sprievodným slovom. Žiaci boli pochválení za slušné správanie počas prehliadky od sprievodkýň. K vydarenej akcii prispelo aj dobré počasie. Spestrili ho tiež niektorí žiaci, vďaka čomu ostane tento výlet dlho v spomienkach všetkých zúčastnených ;-)

     Mgr. Bohumil Čechvala

      

           Koncoročný výlet piatakov

     Vo štvrtok dňa 7. 6. 2018 sme sa takmer celá trieda 5.A vybrali na výlet do Nízkych Tatier, presnejšie do Demänovskej doliny - Jasná. Vo štvrtok ráno o 9.00 hod. sme nasadli na vlak v Novom Meste nad Váhom. V Liptovskom Mikuláši sme začali mať obavy, aby sme sa vošli do autobusu, ktorý nás mal zobrať do Jasnej, pretože na zastávke čakalo asi 100 ľudí. Našťastie poslali na náš smer až dva autobusy. Po príchode k hotelu nás vítalo daždivé počasie. Nahodili sme pršiplášte a bez problémov sme všetko zvládali. V poobedňajších hodinách sme išli spoznávať okolie, pozreli sme si Vrbické pleso, zahrali sme sa na super preliezkach a dokonca sme si urobili aj minituristiku na neďalekú rozhľadňu. Na druhý deň hneď po raňajkách sme vyrazili do neďalekej Demänovskej jaskyne Slobody. Vstup o 10 h sme nestihli, tak sme si museli počkať ešte 50 min., ale to vôbec nevadilo, pretože deti využili čas na oddych, keďže sme viac ako 5 km šľapali. Jaskyňa bola krásna, bola tam síce zima, ale výborne sa tam dýchalo. Poobede na deti čakala ďalšia minituristika. Nebolo to nič náročné, skôr to bola krásna prechádzka lesom na neďaleké Tri vody. Bolo super, všetci sme to bez problémov zvládli, hoci panovali obavy, že to všetci nezvládnu, keďže toho chodenia bolo už dosť. Ale nikto nesklamal. Energia deťom dokonca zostala aj na večer, pretože oduševnene sa hrali na ihrisku vybíjanú. Na záver dňa sme si ešte opekali a spoločne posedeli pri ohníku. Na deťoch už bolo badať únavu a po večierke všetky deti "zalomili" a spali až do rána. V sobotu po prebudení sme sa už museli pomaly baliť a pripraviť  na odchod. Do Nového Mesta sme dorazili o 14.52 hod. a deti sa s radosťou vrhli na rodičov a začali rozprávať zážitky.

     "Boli to krásne tri dni,
     v Demänovskej doline.

     Boli sme aj v jaskyni,

     mali sme sa perfektne.

     Páčilo sa nám, zoberte nás zas,

     na to krásne miesto ešte raz."

                                        Danko Miklo

      

     "Keď sme prišli do Demänovskej doliny, tak lialo ako z krhle. Išli sme sa ubytovať do hotela Liptov. Poobede sme si oddýchli a potom sme sa vybrali na preliezky, Vrbické pleso a nakoniec aj na rozhľadňu. Na druhý deň po raňajkách sme sa vybrali na výlet do jaskyne Slobody a po obede sme išli na Tri vody. Večer  sme mali aj opekačku spojenú s hrami. Strava bola chutná, ubytovanie bolo útulné a čisté."

     Hanka Palkechová

     FOTOALBUM

      

     Včelársky náučný chodník v Kálnici

     Druháci často od pani učiteliek počúvajú, že sú usilovní ako včielky. Preto sa rozhodli, že sa na život včielok pozrú podrobnejšie a navštívili  vo štvrtok 7. júna 2018 včelársky náučný chodník v Kálnici. Síce bolo dosť napršané a nebolo možné prejsť celú trasu, nám stačilo vidieť život včielok len na jednom zo stanovíšť. Ujo včelár Tibor Valovič nám porozprával, ako to funguje v úli. Mohli sme si pozrieť plásty, ktoré vystavali robotnice, ukázal nám sršnie hniezdo. Naučili sme sa, čo treba spraviť, keď nás uštipne včielka. Niektorí odvážlivci si chytili trúda a farebne si ho označili. Nakoniec sme si všetci pochutnali na výborných medovníčkoch, ktoré nám pripravila teta Pažitná.

     Mgr. Miroslava Jacolová

     FOTOALBUM 

      

     Exkurzia Viedeň - Kittsee

     Ako už začalo byť dobrým zvykom na našej škole, aj tento rok sme vycestovali za hranice nielen našej školičky ale  hranice krajiny. Vo štvrtok 19. októbra 2017 sme navštívili prírodovedné a kultúrnohistorické múzeum vo Viedni. Fascinovalo nás svojou unikátnou a obrovskou ponukou vystavených exponátov. Po prehliadke múzea sme sa poprechádzali  okolo neďalekého zámočka Hofburg, kde nám pani učiteľka Rosinská priblížila jeho dejiny.

     Trochu unavení prechádzkou sme sa ale tešili, že si doplníme energiu ochutnávkou čokolády v čokoládovni Kittsee.  Okrem ochutnávky a nákupu sme mali možnosť nahliadnuť priamo do výroby.

     Myslím, že tento deň sa nám vydaril a spoznali sme opäť niečo nové.

     Ďakujem všetkým žiakom za rešpektovanie pokynov a pani učiteľkám Rosinskej a Zemkovej za pomoc pri realizácií.

                                                                                          ...........vaša pani učiteľka Čechvalová Maráková

     FOTOALBUM     Dejepisná exkurzie na Bradlo

     Vo štvrtok 12. 10. 2017 sa žiaci 5.A a 6.A zúčastnili dejepisnej exkurzie, venovanej jednej z najväčších osobností našich dejín, M.R.Štefánikovi.

     Prvou zastávkou boli Košariská - Štefánikova rodná dedina. Tu nás privítala pani sprievodkyňa a previedla nás po bývalej fare, ktorá slúži v súčasnosti ako Múzeum M. R. Štefánika. V expozícii sú mnohé vzácne predmety z jeho života. Po jej zaujímavom a pútavom výklade nás odviedla do kostola, v ktorom pôsobil aj Štefánikov otec. Ešte sme si pozreli hrob jeho rodičov a cesta pokračovala na Bradlo, miesto posledného odpočinku Štefánika. Dojem z Bradla umocnila jesenná atmosféra a krásne počasie. Na spiatočnej ceste sme sa zastavili v Brezovej a prezreli sme si pamätnú izbu venovanú Dušanovi Jurkovičovi, architektovi, ktorý navrhol pre svojho priateľa monumentálnu mohylu na Bradle.

     Exkurzia splnila svoj cieľ, dozvedeli sme sa veľa nového a zaujímavého zo života M. R. Štefánika.

      Mgr. Bohumil Čechvala

     FOTOALBUM