• Kto? Kedy? Kde?


    •  

     Príprava deviatakov na testovanie

      

     Vedúci krúžku: p. zást. RNDr. Daniela Čechvalová Maráková
     p. uč. PaedDr. Ľubomír Kiko
     Členovia krúžku:  18 žiakov 9. ročníka
     Miesto: trieda 9.A
     Čas stretávok:

     utorok 13:50 hod. - 15:50 hod.

      

      

     Krúžok je zameraný na precvičovanie a prípravu deviatakov na T9 z oblasti slovenského jazyka a matematiky.

     Činnosť je orientovaná na upevňovanie učiva, precvičovanie prostredníctvom štandardizovaných testov NUCEM

     a zdokonaľovanie vedomostí žiakov tak, aby boli čo najlepšie pripravení zvládnuť celoslovenské testovanie.