• Úvod


    • CITIUS           ALTIUS          FORTIUS


     Tréningy sú zamerané na rozvoj pohybových schopností žiaka, najmä na silu, rýchlosť a vytrvalosť.

     Cieľom je privádzať deti k športu a vybudovať u nich pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám.

     Atletika má byť pre žiakov aj zábavou a práve preto okrem atletiky využívame v tréningovom procese aj:

     - zábavnú formu cvičení, 
     - športové hry,
     - pohybové hry,
     - prvky športovej gymnastiky.