• Kto? Kedy? Kde?


    • Tanečný krúžok

     Vedúci krúžku:

     p. uč. Mgr. Miroslava Jacolová

     Miesto: trieda 3.B 
     Čas stretávok:

     utorok 13:00 hod. - 15:00 hod.

      

     Úlohou krúžku je hravým spôsobom podchytiť detskú tanečnú prirodzenosť, fantáziu, hudobné cítenie,

     zmysel pre rytmus, správne držanie tela, ale predovšetkým umožniť deťom mať radosť z pohybu. 

     Výsledky svojej práce budú deti prezentovať v rámci kultúrnych podujatí organizovaných školou, prípadne obcou.