• Kto? Kedy? Kde?


    • Krúžok Mladý ekovedec

     Vedúci krúžku: p. uč. Mgr.  Monika Muľová
     Miesto: prírodovedná učebňa
     Čas stretávok:

     Utorok:13:50 hod. - 15:50 hod.

      

     Náplň krúžku

     Cieľom je pozorovať a poznávať prírodniny, javy v prírode, schopnosti urobiť pokus a nákres,

     pracovať s lupou, mikroskopom, kľúčmi a atlasmi na určovanie prírodnín.

     Krúžok je určený pre žiakov 3. - 7. ročníka.