• Na úvod

    •  

     Na úvod

     Vedenie školy sa snaží  deti viac zapojiť do diania na škole.

     Preto sme sa rozhodli na našej škole rozbehnúť činnosť Žiackeho parlamentu.

     Funguje už od šk.r. 2004/05.

     Od 1. 9. 2017 je v školskom zákone zakotvené, že na plnoorganizovaných školách musí byť žiacka školská rada a  tvoria ho žiaci 2. stupňa.

     V triedach si deti demokraticky volia každý rok svojich dvoch zástupcov. 

     V práci s parlamentom pokračujeme už pätnásty rok.