• Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu a Podolský duatlon

     • V stredu 18. 9. 2019 sme na škole zorganizovali tradičné Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu pre 2. stupeň spojené s možnosťou zasúťažiť si aj v cyklisticko-bežeckej súťaži Podoslký duatlon. Súťažili všetci druhostupniari. Vo štvrtok 19. 9. 2019 ich nasledovali žiaci 1. stupňa, tí si zmerali sily len v cezpoľnom behu. Bližšie o výsledkoch napíšeme na stránke Akcie. Výsledky súťaže sú zverejnené na stránke Úspechy.
      FOTOALBUM 2. stupeň
      FOTOALBUM 1.stupeň

     • Upozornenie k stravovaniu

     • Vážení rodičia detí, ktoré sa prihlásili na stravovanie!

      Pripomíname, že do 15.9.2019 bolo potrebné zaplatiť prvotný poplatok za stravu, v poplatku bola zarátaná zábezpeka 20 € a doplatok za stravu na mesiac (1. st. 0,01 €, 2. st. 0,10 €, MŠ predškoláci 0,34 € za obed  - ide o doplatok na potraviny k štátnej dotácii). Evidujeme k dnešnému dňu veľa stravníkov, ktorí nemajú poplatok ešte zaplatený. Urýchlene ho prosím zaplaťte a všetci, ktorí platili po 15.9., príďte zdokladovať vedúcej jedálne, že je strava uhradená (prineste ústrižok šeku), inak dieťaťu od štvrtka 19.9.  stravu nebudeme poskytovať.  Ďakujeme za pochopenie.

     • Aladinova zázračná lampa

     • V utorok 17. 9. 2019 k nám zavítali traja herci z divadla Clipperton z Banskej Bystrice. Na dolnej chodbe zahrali deťom z 1. stupňa a deťom z 2. triedy MŠ divadlo "Aladinova zázračná lampa". Humorne ladená rozprávka zaujala všetkých a deti sa na nej výborne zabavili. Predstavenie bolo hradené z kultúrnych poukazov.
      FOTOALBUM

       

     • Veselý deň na 1. stupni s vĺčikom GOOOLY

     • Utorok 17. september 2019 bol pre našich prvostupniarov vskutku mimoriadne zábavný. Už ráno si privstal vĺčik Goooly z Hokejového klubu v Novom Meste nad Váhom a prišiel navštíviť všetky triedy 1. stupňa. Deti od neho dostali letáčiky s informáciami, kam sa majú rodičia obrátiť, ak by chceli dieťa zapísať do hokejového klubu. Plagát: plagat_A3_bez_Macejka.pdf​​​​​​​
      FOTOALBUM

     • Trenčianske noviny u nás na škole

     • Medzi prváčikov v utorok 17. 9. 2019 zavítal novinár Martin Jurčo z Trenčianskych novín, aby si odfotil prvácku triedu. Spolu s informáciou o našej škole bude fotka zverejnená v Trenčianskych novinách budúci pondelok 23.9.2019. Okrem našej školy tam budú fotky prváckach tried z celého okresu. Zopár výtlačkov novín prinesie redakcia aj do školy, rodičia si ich môžu v prípade záujmu  zakúpiť počas rodičovského združenia za sumu 0,90 €. Aj takýmto spôsobom sa naša škola chcela zviditeľniť v rámci nášho kraja.

     • Strelecký krúžok začína

     • Milí záujemci o strelecký krúžok!

      Vedúci krúžku Ing. Peter Košút Vám oznamuje, že tento piatok 20.9.2019 o 1400 hod. začína prvé stretnutie streleckého krúžku. Čakajte vedúceho na lavičkách na dolnej chodbe.

     • Využívanie multifunkčného ihriska

     • V letných mesiacoch bolo nové multifunkčné ihrisko otvorené a voľne prístupné pre verejnosť. Mnohí žiaci, ale aj dospelí to využívali. Obec Podolie ako prevádzkovateľ ihriska ako aj naša ZŠ s MŠ neboli spokojní s tým, ako sa ihrisko využívalo. Okolo ihriska vznikal veľký neporiadok, odpadky boli všade. Napriek tomu, že škola zakúpila štvorzložkový odpadkový kôš, odpad sa takmer vôbec neseparoval. Nedodržiaval sa prevádzkový poriadok. Priamo na tráve ostávali po verejnosti potraviny, sklené fľaše, vstupovalo sa na ihrisko aj v kopačkách, na ihrisku sa púšťala hlučná hudba.

      Z týchto dôvodov všetkým oznamujeme, že multifunkčné ihrisko bude bývať zamknuté a jeho využitie bude presne v zmysle prevádzkového poriadku, ktorý je zverejnený na stránke obce aj školy. 

      Pozrite si ho tu: Prevadzkovy_poriadok_multifunkcneho_ihriska.pdf​​​​​​​

     • Prihlasovanie na krúžky

     • V utorok 10. 9. 2019 dostanú všetci žiaci 1. - 9. ročníka vzdelávacie poukazy, prostredníctvom ktorých sa môžu prihlásiť na niektorý zo záujmových krúžkov, ktorý ponúkame v šk. roku 2019/20. Všetky potrebné informácie dostanú žiaci na letáku k vzdelávaciemu poukazu.

      PONUKA_ZaUJMOVYCH_KRUZKOV.pdf (216 kB)


     • Projekt "Odborné učebne"

     • Vo štvrtok 5. 9. 2019 nám firma, ktorá vyhrala verejné obstarávanie na dodávku vybavenia troch odborných  učební, dodala do školy veľa techniky a pomôcok do dielní. Budúci týždeň nás čaká nachystať priestory pre vybavenie učební. Z pomôcok sa veľmi tešíme a dúfame, že prispejú k modernizácii vyučovacieho procesu na našej škole.  Poďakovanie patrí chlapcom z 8.A a 9.A, ktorí pomohli vykladať dodávky s pomôckami.

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/20

     • V pondelok 2. 9. 2019 sa zišli v podolskom kultúrnom dome všetci naši žiaci, pedagogický aj nepedagogický zbor, starostovia Podolia a Očkova, predsedníčka RZ, p. matrikárka a veľké množstvo rodičov. Slovenskou hymnou a básňou v podaní Vanesky sme začali slávnosť otvorenia šk. roka 2019/20.  Slávnosťou nás previedla p. zástupkyňa RNDr. Daniela Maráková. Žiakom, zamestnancom aj rodičom sa postupne prihovorili p. starosta Podolia PaedDr. Rastislav Bobocký, p. starosta Očkova Miroslav Beňovič, p. predsedníčka RZ Ing. Adriana Gašparíková a p. riaditeľka RNDr. Janka Schreiberová. Nasledovalo predstavovanie nových žiačikov prváčikov. Tí dostali od p. uč. triednej Mgr. Miriam Hanzlíkovej uvítacie listy a označovacie štítky, darček od obce Podolie aj od policajného zboru SR. Nasledovalo predstavovanie zamestnancov školy a organizačné pokyny. Po nich sa všetci odobrali z KD do tried školy, kde deťom dali prvé pokyny k utorku triedni učitelia. A kolotoč pracovných povinností sa začal.

      Príhovor riaditeľky školy: .................

      FOTOALBUM

     • Prázdninová činnosť

     • Počas prázdnin na našej škole síce utíchli triedy, ale neutíchol úplne život školy. Prázdniny sú vhodný čas na prerábanie. Využili sme ho na výmenu starých okien za plastové nové okná v školskom klube detí a v skladoch a kancelárii na budove školskej jedálne. Taktiež sa vypratala zborovňa, vytrhali sme parketovú starú podlahu, vystierkovali a vymaľovali steny, naliali novú epoxidovú podlahu a nainštalovali nový nábytok do zborovne. Vznikol krásny novučičký  priestor na prácu učiteľov.

      No a v auguste už škola žije hĺbkovým upratovaním, do ktorého sa usilovne pustili všetci prevádzkoví zamestnanci. 

     • Konferencia "Učiteľ 21. storočia"

     • P. zástupkyňa RNDr. Daniela Maráková sa zúčastnila na začiatku prázdnin na konferencii „Európsky učiteľ 21. storočia“ s medzinárodnou účasťou. Zopár myšlienok z konferencie spísala a môžete si ich prečítať tu:

      Ucitel_21._storocia.pdf

      FOTOALBUM

       

     • Skončil školský rok 2018/19

     • V piatok 28. júna 2019 sa všetci žiaci aj zamestnanci školy stretli v kultúrnom dome, kde prebehla krásna slávnosť ukončenia školského roka 2018/19. Množstvo žiakov bolo odmenených a pochválených za výborný prospech, vzorné správanie, reprezentáciu školy. Rozlúčili sme sa aj so štyrmi zamestnancami školy. Nasledovalo lúčenie deviatakov a po ňom návrat do školy a rozdávanie vysvedčení. Deviatakov prijal p. starosta v svadobnej sieni, kde pokračovali rozlúčkovou slávnosťou venovanou práve našim najstarším. Po slávnostiach prebehla hodnotiaca pedagogická rada a po nej slávnostný obed zamestnancov školy v Kačabare v Novom Meste nad Váhom. Viac čítajte tu.                                                                                           
      FOTOALBUM

     • Športový deň 1. stupňa

     • Posledné dni školského roka si žiaci 1. stupňa spríjemnili športovaním. V stredu ráno 26. júna všetci žiaci nasadli do autobusov a tie ich odviezli do športového klubu Klimatech v Novom Meste nad Váhom. Tam boli pre ne pripravené rôzne športové aktivity. Deti sa učili hrať tenis, prekonávali prekážkovú dráhu, skladali slová z písmen napísaných na loptičkách, zahrali si zväčšenú verziu hry Scrabble. Zaujímavá bola aj prehadzovaná na pieskovom ihrisku. Deň bol veľmi horúci, a tak všetkým dobre padol aj nanuk či studený nápoj. Za zorganizovanie tejto akcie patrí veľká vďaka manželom Andrejke a Jurajovi Bernovským, ktorí pre deti tútoakciu pripravili.

      FOTOALBUM

     • Turistický výlet na Plešivec

     • V utorok 25. júna 2019 sa naša škola vyprázdnila. Prečo tomu bolo tak? Nuž všetci sa vybrali na turistiku. Mladší žiaci z 1. stupňa zvolili kratšiu trasu - smer na Cagaléch studienku a pod Plešivec. Starší žiaci z 2. stupňa zvládli so svojimi učiteľmi napriek veľkému teplu výstup na Veľký Plešivec, najvyšší kopec nad Podolím. Tam hore pod krížom krásne prefukovalo a pohľad z výšky na široké okolie stál za tú vynaloženú námahu. Niektorí žiaci boli na podolskom Plešivci po prvýkrát. Veríme však, že nie posledný. Všetci sa vrátili upotení, špinavý, zablatení, ale s krásnym pocitom príjemne stráveného predprázdninového školského dňa.

      FOTOALBUM 1. st.

      FOTOALBUM 2. st.

     • EKO Science Challenge Day

     • V pondelok 24.6. 2019 pripravili učitelia predmetovej komisie prírodovedných predmetov pre žiakov 2. stupňa už tretí ročník Science Challenge Day, tentoraz s ekologickou tematikou. Žiaci vytvorili 6 zmiešaných družstiev od 5. po 9. ročník. najstarší deviataci sa stali vedúcimi družstiev. Každé družstvo strávilo po pol hodinke na šiestich stanovištiach - Ekobiológ, Ekomatik, Ekochemik, Ekofyzik, Ekogeograf, Ekoinformatik.  Na stanovišštiach riešili praktické aj teoretické úlohy. Na každom mohli získať 10 bodov. Na záver učitelia - vedúci stanovíšť vyhodnotili  aktivity a najlepšie družstvá. Veríme, že decká si z tohoto zaujímavého dňa okrem zábavy odniesli aj nejaké ekologické a environmentálne poučenia.

      FOTOALBUM

     • Píšu nám deti z Prašníka

     • Milí rodičia, píšu Vám deti zo školy v prírode na Prašníku. Taktiež sme doplnili FOTOALBUM o nové fotky. Príjemné čítanie Vám. Bližšie o škole v prírode si prečítajte tu.

      Robia tu dobré obedy. Abigail

      Páčilo sa mi na discotéke. Sofinka

      Discotéka bola super. Nellka

      Párty bola super. Karinka H.

      Na párty bola zábava. Viky Halčínová

      Nemusíte sa báť, je mi tu super. Filipko Tinka

      Máme veľa súťaží a baví ma to tu. Erik Augustín

      Sú tu veľmi dobré obedy a súťaže. Marko

      Animátorky aj pani učiteľky sú kočky a je tu super. Oliverko

      Obedy sú výborné. Stanko

      Táto škola v prírode je výborná. Filipko Ďurec

      Máme tu super aktivity a stískam sa s p.učiteľkou. Jakubko

      Na discotéke som sa vybláznila. Lele

      Najradšej si len tak ležím v posteli. Adelka

      Nohy v bazéne sú super. Karolínka

      Sú tu najlepšie súťaže. Eunika

      Včera sme mali párty. Bianka

      Vyhrala som 3x súťaže. Karin B.

      Keď som vyhrala, bolo to super. Nicol 

      Veľmi sa mi tu páči a teším sa na vás. Timejka

      Mňa to tu baví. Dianka

      Je tu veľmi pekná príroda. Klárka

      Je tu sranda. Lenka H.

      Mňa to tu baví tiež. Davidko

      Mám to tu rád. Mateo

      Je to tu veľké. Renko

      Je mi tu dobre. Matúško Ch.

      Sú tu dobré hry. Ondrejko

      Neviem, čo mám povedať. Riško

      Tancoval som s Grape. Aurelko

      Som vegetarián, ale ten guláš bol dobrý. Paťko M.

      V lese sú krásne rastliny. Andrejko

      Netancujem, ale hrajú dobre. Matúško Č.

      Varia tu dobre a všetko spapám. Vaneska P.

      Je tu dobre a papám rada. Vaneska V.

     • Pozdrav zo školy v prírode

     • Ahojte!

      Moc Vás všetkých pozdravujeme zo školy v prírode na Prašníku pri Vrbovom. Dnes bol krásny slnečný deň. Deti mali plno aktivít, zatiaľ sa im tu veľmi páči, strava úžasná, určite prídeme o niečo ťažší. Prostredie je veľmi pekné. Posielame niekoľko fotiek.

      Mgr. Miriam Hanzlíková

     • Výlet 7.A a 8.A na Oravský podzámok

     • Dňa 13. júna 2019 sa žiaci dvoch tried – 7.A a 8.A spolu s p.uč. Vienerovou a p. uč. Čechvalom vybrali do oravského kraja za históriou jedného z najkrajších hradov - Oravského podzámku. Prostredníctvom šikovnej sprievodkyne sa dozvedeli zaujímavé informácie nielen o vlastníkoch hradu, ale aj o živote ich poddaných a vojska obývajúceho tento hrad. Sprievodkyňa ich  previedla cez zámocké miestnosti, mučiareň, nádvorie. Nazreli i do etnografickej a prírodovednej expozície. Niektoré miesta a zákutia sa im zdali povedomé vďaka tomu, že sa tu nakrúcali rozprávky ako Kráľ drozdia brada, Princezná a žobrák, Sokoliar Tomáš či Láska na vlásku. Dokonca sa na hrade nakrútila i prvá čiernobiela verzia filmu Dracula z roku 1922. Práve kvôli všetkým týmto informáciám si výletníci museli vyšľapať niečo cez vyše 600 schodov. Myslím však, že to za to stálo. Nielenže sa na hrade príjemne schladili, ale môžu sa popýšiť i tým, že navštívili  dominantu oravského regiónu, ktorá je dnes centrom záujmu nielen mnohých turistov, ale i filmárov.

                                                                                                    Mgr. Z. Vienerová