Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra f-1/2011 Záloha - dodávka zemného plynu január 2.900,00 s DPH dodatok k zmluve 133/2011 13.01.2011 SPP
Faktúra f-80/2016 učebné pomôcky 462,90 s DPH 06.05.2016 PUBLICOM s.r.o.
Faktúra F.Sj.164/2016 ovocie, zelenina 69,49 s DPH 18.04.2016 J.G.Fruit s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie
Faktúra f-72/2016 účastnícky poplatok za školenie 25,00 s DPH 28.04.2016 DOBRÁ ŠKOLA
Faktúra f-73/2016 laminovanie máp 21,60 s DPH 28.04.2016 PN print s.r.o.
Faktúra f-75/2016 HN strava 4/2016 31,89 s DPH 29.04.2016 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Podolie
Faktúra f-74/2016 režia strava Z a doplatok na potraviny 4/2016 680,68 s DPH 29.04.2016 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Podolie
Faktúra f-76/2016 el. energia MŠ 119,40 s DPH zmluvy z 1.3.2006 04.05.2016 ZSE Energia a.s.
Faktúra f-77/2016 učebné pomôcky MŠ 384,00 s DPH 04.05.2016 HOBLA s.r.o. MŠ pri ZŠ s MŠ Podolie
Faktúra f-78/2016 pracovné pomôcky 55,88 s DPH 05.05.2016 Bortex, Bobrov s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie
Faktúra f-79/2016 doprava do Topolčian 176,10 s DPH 04.05.2016 EUROPATRANS JF s.r.o.
Faktúra f-81/2016 prístup k datakabinetu 1,00 s DPH 06.05.2016 Datakabinet
Faktúra F.Sj.162/2016 ovocie, zelenina 15,90 s DPH 26.04.2016 J.G.Fruit s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie
Faktúra F.Sj.164/2016 ovocie, zelenina 69,49 s DPH 18.04.2016 J.G.Fruit s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie
Faktúra F.Sj. 165/2016 mäso 35,09 s DPH 27.04.2016 P.D. Vrbové ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie
Faktúra F.Sj. 166/2016 mäso 68,79 s DPH 29.04.2016 Agronovaz ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie
Faktúra F.Sj.167/2016 potraviny 117,88 s DPH 29.04.2016 Bidvest ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie
Faktúra F.Sj.168/2016 olej 18,00 s DPH 29.04.2016 Ladisco s.r.o ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie
Faktúra F.Sj. 169/2016 mäso 94,71 s DPH 03.05.2016 ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie
Faktúra F.Sj.170/2016 ovocie, zelenina 54,47 s DPH 02.05.2016 J.G.Fruit s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4616